آیا حسن اسکندری عضو حزب دمکرات کردستان ایران بود ؟

آقای حسن اسکندری فرزند حاجی علی زمان  از انسانهای برجسته و شناخته شده در شهر سرپل ذهاب می باشد. خانواده اسکندری و چند نفر از فامیلهای نزدیک مانند حاجی شهباز از جمله کسانی بودند که در جریان انقلاب 57 به طور ناخواسته در دام تزویر و ریا رژیم آخوندی گرفتار شدند و  در راستای پیشبرد اهداف رژیم تلاشهای و کوششهای فروانی نمودند که به قول بانی رژیم ، تا تنها حزب یعنی حزب الله را به کرسی بنشانند و عدالت علی را برقرار کند. مدت مدیدی از انقلاب نگذشته بود که موجی از شایعه به گوشها می رسید که...

Read More