بر اساس گزارشهای رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان  دو کولبر  بە نامهای لطیف علیخانی و روئف علیخانی براثر شلیک مستقیم نیروهای نظامی ایران در مرز سردشت جان خود را از دست دادند.

 لطیف علیخانی و روئف علیخانی دو برادر که به کار کولبری مشغول بودند، ساعت ۱۰:۳۰ شب دوشنبه ۷ تیر  در منطقهٔ آلان از توابع شهرستان سردشت در شرق کوردستان  توسط نیروهای هنگ مرزی پاسگاه دوله به رگبار بستنه میشوند که هر دوی آنها  در همنجا جانشان را از دست میدهند. همچنین ۱۲ راس اسب بارکش نیز بر اثر تیز اندازی کشته شدەاند.

 در گزارش امادە است کە  این دو برادر کورد جهت تامین مایحتاج زندگی به کولبری در مناطق مرزی روی اوردە  بودند. و

تیراندازی نیروهای نظامی به سوی کاسبکاران بدون اعلام هشدار و شلیک هوایی صورت  گرفتە شدە است.

لازم بە یاداوریست کە با توجه به طرح «انسداد مرزها» بسیاری از این مرزنشینان با خطر مرگ روبه‌رو هستند. نیروهای انتظامی دستور شلیک مستقیم به آنان را داشته و کولبران و کاسبکاران   برای تامین مایحتاج زندگی  خود روزانە مورد هدف شلیک مستقیم نیروهای انتظامی امنیتی  جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرند،

kolbalr

Likes(0)Dislikes(0)