وە داخ و کەسەر فرە گرانێکوە ئیمروژ چوارشەمە هەڵکەفت ٧.١١.٢٠١٨ کاکی مامەد ئەڵماسی خەڵک ئاوایی گوڵخاتر و یەکیک لە کەساێەتیە ئایینی و ناسیاێەکان جامعەێ یارسان دویاێ ٣٩ ساڵ ئاوارەیی و دویر لە زێد خوەێ لە سن ٨٠ ساڵەگی لە لەندەن وڵات بریتانیا دویای ماوەێک بەربەرەکانی وەل نەخوەشی ساعەت شەش ئێوارە چەوێ لە سەر یەک دانا و مال ئاوایی لە خانەوادە و یاران یاری کرد و ئەرا هەمیشە کوڕ یاران هیشتە جێ.
کاکی مامەد ئەڵماسی وە هاتنە سەر حوکم دەوڵەت جمهوری ئسڵامی ئێران و زدیەت ئەو رژیمە وەل جامعەێ یارسان و ملەت کورد یەکیک لە ئەو کاسانە بی کە نەتوانست زوڵم و زورداری ئەو رژیمە قەبول بکەێت و لە وەرانوەر ئەو رژیمە  مبارزە کرد و کوڵ نەێا و ٣٩ ساڵ لە ئاوارەیی ئوردگاکان خانەقین و رومادی و لە ئی ئاخرەیلیشە وڵات بریتانیا دویر لە کەس و کار و ناوچەێ رەنگین گوران ژیان بردە سەر و هەر وە تاسەێ دیار یارانیشوە ئەرا هەمیشە سەر ناوە و هیشتەمانە جێ.
ئیمە فعالین یاری کورد و جامعەێ یارسان لە ئێ رێوە سەرەخوەشی کەیم لە یار و هامیار عەزیزمان کاکی روستەم ئەڵماسی و گشت خانەوادەێ کاکی مامەد و بنەماڵەێ گەورە و ناودار ئەڵماسی و داوای سەبوری ئەرا گشت لاێکێان کەیم.
ژمارەێ تلفن ئەرا پەێوەندی لە رابتە وەل کوچ کاکی مامەد ئەڵماسئ

٠٠٤٤٧٥٦٤٠٢٣٦٥٩ کاکی روستەم ئەڵماسی

Likes(3)Dislikes(0)