اول و آخر یار

«دفاع از مظلوم» و «ایستادگی در برابر ظالم» درونمایه و پیام رسای فرهنگ والا و انسانی یارسان است که شهدای برجسته ی تاریخ یاری، که خود را در راه انسان صرفنظر از مذهب، نژاد، زبان و … فدا نموده اند، مصادیق راستین این امر هستند.
کارزار نور و ظلمت، شب و روز و ظلم و عدل جاودانی است. امروزه اردوغان تجسم یزید و ضحاک و دیگر بشرستیزان تاریخ است و در جبهه ی مقابل مظلومان قرار گرفته اند که اردوغان، یزید زمان، با زیر پا نهادن اصول و مقررات انسانی، اخلاقی و حقوق بین الملل به این بیگناهان در عفرین وحشیانه حمله کرده و جان و کرامت انسان را ناچیز شمرده و هیولاوار برای نابودی ارزشهای والا می کوشد.
ما مردم یارسان تجاوز و جنایات ترکیه و اردوغان را محکوم کرده و تمام یارسان، آزادگان، انساندوستان، حق طلبان و آنهایی که در جبهه ی نور هستند را فرامی خوانیم به هر نحو ممکن به مقابله با تجاوز ترکیه و اردوغان جنایتکار برخاسته و مردم مظلوم عفرین را در مقاومت در برابر نورستیزان و اهریمنان یاری نمایند. به راستی اردوغان و همفکران و همدستان او دون، تجسم و دارای روح ظالمان تاریخند و چون روح آنها پلید است جز ستم و زشتی از آنها دیده نشده و نخواهد شد، همانگونه که امپراتوری جنایت پیشه ی عثمانی سیاهه ای از جنایات بویژه علیه ملت مظلوم ارمنی در کارنامه ی خود داشت و حکومت کنونی ترکیه تداوم چنان تفکر ضدانسانی است. همچنین ما از سازمان ملل و کشورهایی که حقوق انسانی را پاس می دارند می خواهیم در برابر جنایات آشکار ترکیه و اردوغان وظایف خود را مطابق حقوق بین الملل برای خاتمه دادن به این نقض صریح قواعد آمره بین المللی انجام دهند زیرا سکوت در برابر چنین جنایت بین المللی به وضوح این پیام را می دهد که «اصل منع توسل به زور در سیاست خارجی» متروک شده و توسل به زور و جنگ تجاوزکارانه اعتبار و مشروعیت یافته که در این صورت زحمات دلسوزان بشری برای نظم بخشی به روابط بین الملل و رعایت حرمت حیات انسان به هدر خواهد رفت.
ما باور داریم عفرین پیروز است و پیروزی اصلی را نه تنها پیروزی در میدان جنگ که در خاطره ای که در اذهان بشر به جا می ماند، و در گسترش نور و فرهنگ عدالتخواهی، می دانیم.
۱. سیدامین عباسی شاه ابراهیمی
۲. سیدنجات حقیقی
۳. سیدعلی دکه ای
۴ـسید فریبرز شاه ابراهیمی
۵- نوشاد طاهری
٦- بابک دبیری
۷- سید فرهاد برمغازه
٨- بهمن صبوری
۹- علی نظری جلالوند
۱۰- بهنام دبیریان
۱۱- شهرام یاوری
۱۲- علیجان مرادی
۱۳- کورش مرادی
۱۴- سید محمد اکبری
۱۵- افشین توحیدی فر
۱٦- احمد اکبری
۱۷- سید حشمت آژنگ
۱٨- کریم فخری
۱۹- عسگر عزیزی
۲۰-سید فرخ فرخی
۲۱- سید محمد حسینی
۲۲- سید رضا اکبری
۲۳- لطیف قاسمی
۲۴- فرمن جعفری
۲۵- سعید رضایی
۲۶- سید فرشید فلاح
۲۷- سحر حقیقیان
۲۸- سیده مریم اژند
۲۹- روزبه اکرادی
۳۰- شیدا ابراهیمی
۳۱- جهانگرد صفایی گوران
۳۲- بهزاد حکیمی زادە
۳۳- منصور جعفری
۳۴- عالمتاج افضلی
۳۵- علی فهیمی
۳۶- نعمت فهیمی
۳۷- فرخ اسدی
۳۸- محمد ملکی
۳۹- سید عطاء هاشمی
۴۰- سیدمجتبی حسینی
۴۱- آرش کمانگر
٤٢-ياسين ميرزايي كلهر
۴۳- بتول ذبیحی
۴۴- علیرضا ارزانی
۴۵- سید میلاد حسینی کاکاوندی
۴٦- سید بنیامین حسینی کاکاوندی
۴۷- سید شاهپور حسینی کاکاوندی
۴٨-سید پوریا حسینی کاکاوندی
۴۹- سید رامین حسینی کاکاوندی
۵۰-بانو ذبیحی
۵۱- مهرداد نهایی
۵۲- سیران خسروی
۵۳-جلیل خانی
۵۴- سید احسان حسینی
۵۵- سید عرفان حسینی
۵٦- احمد احمدی
۵۷- سیدە شرارە فخری
۵٨- نسترن حسینی
۵۹- شیما حسینی
٦۰-سیروس آزادی
٦۱-سید حافظ هاشمی پور
٦۲-امین الە فخری
٦۳-سید کیان هاشمی پور
٦۴-سیده زهرا اسماعیلی
٦۵-سید سجاد اسماعیلی
٦٦- سید پژمان هاشمی پور
٦۷- میثم کاکا سلطانی
٦٨ -سید حامد هاشمی
٦۹-سید هومن هاشمی
۷۰- سید کرم عباسی
۷۱-مهردادیوسفی
۷۲- سید امیر والایی
۷۳- سیامک ارزانی
۷۵-سید مجتبی تاجدینی
۷٦-سیده فرانک هاشمی پور
۷۷_سیده هانیتا تاجدینی
۷٨-سید پارسا تاجدینی
۷۹-ابراهیم رستمی
٨۰-کاکی فرزاد الماسی
٨۱- بتول خدری
٨۲- کرم ارزانی
٨۳-صابرارزانی
٨۴-شاهین خدری
٨۵-شایان خدری
٨٦-مهناز ارزانی
٨۷- کیانوش شاهماری
٨٨- فرزاد شاهماری
٨۹- عزت اللە مطاعی
۹۰- منظر مرادی
۹۱-برومند خدری
۹۲-تورج خدری
۹۳-حمیدناصری
۹۴-سید وحید شاە ابراهیمی
۹۵-مسعودناصری
۹٦-عباس ناصری
۹۷-ایرج خدری
۹٨-شکوفه شاهماری
۹۹-خسرو ناصری
۱۰۰- سیدعلی عباسی شاه ابراهیمی
۱۰۱- سیامک قنبری
۱۰۲ ‘شهاب خدری
۱۰۳- صیاد خدری
۱۰۴- فردین عزیزی
۱۰۵-درویش طیب کرمی
۱۰۶-سجاد محمدی
۱۰۷-سیروان محمدی
۱۰۸-سارا محمدی
۱۰۹-سیروان مرادی
۱۱۰-سید جمال میرزایی
۱۱۱-سید فیض اله حسینی
۱۱۲-سیده شهلا هاشمی پور
۱۱۳-سیده فریبا هاشمی پور
۱۱۴- گودرز موسوی
۱۱۵- شهاب حیاتی
۱۱۶- شهاب کرمی
۱۱۷- حمید غمخوار
۱۱۸- منصور یاری
۱۱۹- سید حیدر حسینی
۱۲۰- جبرئیل محمودی
۱۲۱- اسفندیارآبنوس
۱۲۲-مهریار هزارخانی
۱۲۳- سیدکریم موسوی چغابوری
۱۲۴- وحید محمدی
۱۲۵- فرامرز خدری
۱۲۶- سیاوش ملکی
۱۲۷- فوزیه چیر
۱۲۸- سیمین ناصری
۱۲۹- کاوه آهنگر
۱۳۰- سیاوش مرادی
۱۳۱-سید قاسم ارژنگ صحنه
۱۳۲- اردشیر موسوی
۱۳۳- منوچهر دیوبند
۱۳۴- هدایت قادری
۱۳۵- خلیل اسدی بوژانی
۱۳۶- شهریار تهماسبی
۱۳۷-صابر مرادی
۱۳٨- شهین مرادی
۱۳۹-مهناز مرادی
۱۴۰-کوکب مرادی
۱۴۱ -مرادعلی مرادی
۱۴۲ -سروش مرادی
۱۴۳-دلنیا احمدی
۱۴۴- اراس مرادی
۱۴۵-آرش مرادی
۱۴٦-احسان مرادی
۱۴۷-میثم مرادی
۱۴٨-هوشنگ مرادی
۱۴۹- پدرام مرادی
۱۵۰-نریمان مرادی
۱۵۱- فرمان مرادی
۱۵۲- شاهین مرادی
۱۵۳-داریوش مرادی
۱۵۴- رامین مرادی
۱۵۵-پونیا مرادی
۱۵٦-اشکان مرادی
۱۵۷-شهناز مرادی
۱۵٨-سلیم مرادی
۱۵۹- سلیمان مرادی
۱٦۰-سعید احمدی
۱٦۱-کانی احمدی
۱٦۲-بهنام ابراهیم زادە
۱٦۲-سید فرزاد میرزایی
۱٦۳-سید بهرنگ ارژنگ
۱٦۴-ططر بیگ دلفانی
۱٦۵- علی جعفر چاواری
۱٦٦-رضا چاواری
۱٦۷-کیومرث دلفانی
۱٦٨-شیخ محمد دلفانی.
۱٦۹-علی عباس دلفانی
۱۷۰-فرنوش دلفانی
۱۷۱-طیب ملکی سرابی
۱۷۲-رستم بیگ دوستی
۱۷۳-مرادبیگ سلطانی
۱۷۴-شیرین آزادی
۱۷۵ -نسیم حسینی
۱۷٦-اشرف قزوینە
۱۷۷-داریوش حیدری
۱۷٨-سیده عاطفه هاشمی پور
۱۷۹-سیده جلاله هاشمی پور
۱۸۰- سید شکراله اژند
۱٨۱ -یارمحمداکبری
۱٨۲- نشمین اکبری
۱٨۳- نگین اکبری
۱٨۴- رویاامیری
۱٨۵- محسن اکبری
۱٨٦ – کاظم اسدپور
۱٨۷- حسن سروش
۱٨٨- حسین افضلی
۱٨۹- برومندشیخی
۱۹۰- میثم کرمی
۱۹۱- مریم شاهمرادی
۱۹۲- دنیا خانی ۱۹۳- کامجو فهیمی
۱۹۴-کاکی شادمان سهیلی
۱۹۵- منوچهراحمدی
۱۹۶- مریم اکبری
۱۹۷- شهربانو اکبری
۱٩٨- فرض اله رستمی
۱٩٩- الهام منصوری
۲۰۰- اهورا نظری جلالوند
۲۰۱- سعید کاکاسلطانی
۲۰۲- صادق جمشیدی
۲۰۳- کورش چتر زرد
۲۰۴- آرش چتر زرد
۲۰۵- تابش مرادی
۲۰۶- جهانگرد چتر زرد
۲۰۷- پویا اکبری
۲۰۸- بهمن اکبری
۲۰۹- مژگان عزیزی مقدم
۲۱۰- فروزان عزیزی مقدم
۲۱۱- رضا دانش پژوه
۲۱۲- بهمن جمشیدی
۲۱۳- سجاد جمشیدی
۲۱۴- هوشیار جمشیدی
۲۱۵- علی جمشیدی
216- کوروش احمدی
217- سروش احمدی
۲۱۸- گلمراداحمدی
۲۱۹- مهسااحمدی
۲۲۰- سانازاحمدی
۲۲۱- بهمن احمدی
۲۲۲- سهیل احمدی
۲۲۳- سامان احمدی
۲۲۴- فرحنازنجفی
۲۲۵- ساسان احمدی
۲۲۶- نیمتاج پورعزیزیان
۲۲۷- سید ایمان برمغازه
۲۲۸- سید کنعان برمغازه
۲۲۹- سید جهانبخش برمغازه
۲۳۰- سید جهانگیر برمغازه
۲۳۱- سید دانیال برمغازه
۲۳۲- سید کامیاب برمغازه
۲۳۳- سید نوذر حسینی
۲۳۴- سید اشکان حسینی
۲۳۵- سید آرمان حسینی
۲۳۶- سید مهران حسینی
۲۳۷- شهناز حیاتی
۲۳۸- هیناریا طاهری
۲۳۹-کاکی کیومرث مرادی
۲۴۰- شاهو باسامی
۲۴۱- فریاد شمشاد
۲۴۲- آناهیتا رستمی
۲۴۳- هما عسکری
۲۴۴- خلیفه مسعود پایکوب
۲۴۵- مجید کاظمی
۲۴۶- ویدا مرادی
۲۴۷- زواره رضایی
۲۴۸- علی پاشاه صفایی
۲۴۹- رضا هارونی
۲۵۰- سید نازار حسینی
۲۵۱- فریده حسینی
۲۵۲- سید علی حسینی
۲۵۳- زرینه حسینی
۲۵۴- ایرج حسینی
۲۵۵- فریبا حسینی
۲۵۶- پیمان یاوری
۲۵۷-انور یادگاری
۲۵۸- محسن نجفی
۲۵۹- حبیب مریدی چشمەگچی
۲۶۰-رضا داستان
۲۶۱- علی پاشاه صفایی
۲۶۲- رضا هارونی
۲۶۳- پیمان یاوری
۲۶۴- سعید کامرانی
۲۶۵- کورش نادری
۲۶۶- علی حیدری
۲۶۷- حسن مرادی
۲۶۸- حسام مرادی
۲۶۹- سامیار مرادی
۲۷۰- عالیه احمدی
۲۷۱- سیاوش باباعباسی
۲۷۲- علی اسدی
۲۷۳- کاکی محسن نجفی
۲۷۴- سلطنت بابایی
۲۷۵- خداداد یارمرادی
۲۷۶- عرفان نعمتی
۲۷۸- سعدی سهیلی
۲۷۹- امین ویسی
۲۸۰- شهریار سلیمی
۲۸۱- سید جلال حسینی
۲۸۲- سید خلیل حسینی
۲۸۳- شهناز همدانی
۲۸۴- محسن نجفی
۲۸۵- شاهین روتابی
۲۸۶- پرویزمیرزایی
۲۸۷-سامان فخری
۲۸۸- هوزان کاظمی
۲۸۹- الماس محمدی
۲۹۰- فرصت مرادی
۲۹۱- رامین رحمانی
۲۹۲- مهران کرمی
۲۹۳- ایوب کریمی
۲۹۴- کامبیز نادری
۲۹۵- سهند محمد دخت
۲۹۶- ایوب شکیبا
۲۹۷- سلمان زندی
۲۹۸- رامین اوکی
۲۹۹- کاکی حسام الماسی
۳۰۰- رضا درویشی
۳۰۱- محمد خالدیان
۳۰۲- شاهو میرکی
۳۰۳- یادگارمرادی
۳۰۴- مهرداد یادگاری
۳۰۵- پویا آرمون
۳۰۶- عرفان کرمی
۳۰۷- کیهان الله کرمی
۳۰۸- افشار زارعی
۳۰۹- مختار کریمی
۳۱۰- آرش کریمی
۳۱۱- اسماعیل صادقی
۳۱۲- ابوالفظل رئیسی
۳۱۳- علی زاهدی
۳۱۴- دوستعلی فخری
۳۱۵- سیدمحمد حقیقی
۳۱۶- سید پیمان حقیقی
۳۱۷- سید کیوان حقیقی
۳۱۸- سید ارسلان عباسی
۳۱۹- فرج اله رحمتی
۳۲۰ ایرج حسینی
۳۲۱- ارسلان اشرفی
۳۲۲- تیمور مطاعی
۳۲۳-مهرداد الەمرادی
۳۲۴-پرویز یادگاری
۳۲۵-رضا غلامی
۳۲٦-رامتین کاکاوندی
۳۲۷- عبدالحميد کاوسی
۳۲٨-محمد کریمی کنگر شاهی
۳۲۹-شریف یعقوبی
۳۳۰-سهراب سعد پور
۳۳۱-سیداسدالله جهاندیده
۳۳۲- جهانشاه رضايى
۳۳۳- زهرا رضایی
۳۳۴- کیادخت رضایی
۳۳۵- آگاه رضایی
۳۳۶- زهرا رحمتی
۳۳۷- جهانبخش نظری
۳۳۸- سیدبیژن کرمی
۳۳۹- سید جلال فخری
۳۴۰- سید رضا فخری
۳۴۱- سیده سهیلا هاشمی پور
۳۴۲- سید طهمورث کرمی
۳۴۳- کاکی محسن نجفی
۳۴۴- سیدهاشمدانش
نوشاد طاهری:
۳۴۵- سیدفریدون دانش
۳۴۶- سیدقباددانش
۳۴۷- سیدنظام دانش
۳۴۸- سیدحسین دانش
۳۴۹- سیدفرهاددانش
۳۵۰- سیدفرشاددانش
۳۵۱- سیدفرزاددانش
۳۵۲- سیدحسن دانش
۳۵۳- سیدرهبردانش
۳۵۴- سیدبهزاددانش
۳۵۵- سیدوحیددانش
۳۵۶- سیدرضادانش
۳۵۷- سیدپوریادانش
۳۵۸- سیدسیروان دانش
۳۵۹- سیدسعیددانش
۳۶۰- سیدعلی دانش
۳۶۲- سیدسینادانش
۳۶۳- سید صدرا دانش
۳۶۴- سیدمهرشاددانش
۳۶۵- سیدیوسف دانش
۳۶۶- سیدروزبه حسینی
۳۶۷- سیدفریدون کرمی
۳۶۸- سیدفرهادکرمی
۳۶۹- سیدیزدان کرمی
۳۷۰- سیداحسا ن کرمی‌
۳۷۱- سیدعرفان کرمی‌
۳۷۲- سیدحسن کرمی
۳۷۳- سیدپیمان کرمی
۳۷۴- سیدتیمور محمدیان
۳۷۵- یوسف رنجبر
۳۷۶- داود رنجبر
۳۷۷- سیدجهان روتابی
۳۷۸- حمیرا طاهری
۳۷۹- فرشید ندیمی
۳۸۰- فریدون ملکی
۳۸۱- فرزاد کرمی
۳۸۲- رضا سمیعی
۳۸۳- سوشیانت سمیعی
۳۸۴- سید ایمان فتاحی
۳۸۵- سیف اله ردگا
۳۸۶- عدنان صادقی
۳۸۷- سید مهراب اسرافیلی
۳۸۸- رضا شاه مرادی
٣٨٩-سيد ايمان اسرافيلي
۳۹۰- سردار غریبی
۳۹۱- احسان حصاری
۳۹۲- محسن حصاری
۳۹۳- حسین حصاری
۳۹۴- رسول حقیقی
۳۹۵- پایدار قزوینه
۳۹۶- سید محسن خاموشی
۳۹۷- حمید تیموری
۳۹۸- برج احمدی
۳۹۹- مازیار یادگاری
۴۰۰- فرهمند شاه بهرامی
۴۰۱-آزیتا کرمی
۴۰۲-فرید سلیمانی
۴۰۳-سیروان مرادی
۴۰۴-تورج مقراضی
۴۰۵- سید قباد موسوی
۴۰۶- سیدفریدون طاهری
۴۰٧- سیدجعفر حسینی کاکاوندی
۴۰٨- سیدوحید حسینی کاکاوندی
۴۰٩- سیدمرتضی حسینی کاکاوندی
۴۱۰- سیدایلیا حسینی کاکاوندی
۴۱۱- سیدکارن حسینی کاکاوندی
۴۱۲- شیرعلی رستمی
۴۱۳- شهرام رستمی
۴۱۴- رضا رستمی
۴۱۵- شیرزاد رستمی
۴۱۶-امیرحسین رستمی
۴۱٧- سامیار رستمی
۴۱۸- خاور خانم رحیمیان آسا
۴۱۹- دانشور آسا
۴۲۰- پروانه ناصری
۴۲۱- غزاله آسا
۴۲۲- جماله آسا
۴۲۳- برومند پویا منش
۴۲۴- صبا پویا منش
۴۲۵- سهیلا کرمی
۴۲۶- حسین صفری
۴۲۷- رضا هارونی کنگاور
۴۲۸- محمد احمدی
۴۲۹- رسول قزوینه
۴۳۰- مصطفی جام شیر
۴۳۱-یدالە جهانگرد
۴۳۲-پرستو محمدی
۴۳۳_درویش کاکایی
۴۳۴- کاکی سلیم الماسی
۴۳۵- عالم سماعی
۴۳۶- سیدکریم اکبری
۴۳۷- شاپور شیخی
۴۳۸- کامبیز شیخی
۴۳۹- شیرزاد شیخی
۴۴۰- وحید شیخی
۴۴۱- فرشاد شیخی
۴۴۲- سیروس مولایی
۴۴۳- محمد کلهری
۴۴۴- نوید شیخی
۴۴۵- سیدپوریا موسوی چقابوری
۴۴۶- سحر کریمی
۴۴۷- حمید مرادی
۴۴۸- لیدا جاورسینه
۴۴۹- داودمرادکیانی کامرانی
۴۵۰- لیدا جاورسینه
۴۵۱-فروغ طاهری
۴۵۲-هیمن قزوینه
۴۵۳-هیژا قزوینه
۴۵۴- علی پاشا حسینی نسب
۴۵۵- فرهاد جعفری
۴۵۶- مراد مرادی
۴۵۷- مراد نجفی
۴۵۸- رهام نجفی
۴۵۹- یاراله مرادی
۴۶۰- مریم عبدالتاجدینی
۴۶۱- ایمان علیپور
۴۶۲- مراد نجفی
۴۶۳- رهام نجفی
۴۶۴- زهرا نظری
۴۶۵- بهمن علیمرادی
۴۶۶- شهاب فتاحی
۴۶۷- وهاب نامداری
۴۶۸- دانش اکبری
۴۶۹- رضا امیری
۴۷۰- امیر احمدی
۴۷۱- احمد آواره
۴۷۲- نوربخش بالش‌ زر
۴۷۳- سامان بهاری
۴۷۴- ندا محمودی
۴۷۵- باران نظری
۴۷۶- علیرضا سهرابی نیا
۴۷۷- کاکی ابراهیم بزله
۴۷۸- ستاره بزله
۴۷۹- حشمت اله علیمرادی
۴۸۰- محسن دارابی
۴۸۱- یونس دارابی
۴۸۲- اردشیر غلامیپور
۴٨۳- احمد محمدی
۴٨۴-کیومرث حاجی بیگی
۴٨۵- محمدرضا شیری
۴٨۶- امید ناصری
۴٨٧- ناصر مرادی
۴٨٨- محمد سرابی
۴٨٩- جهانگیر الله دانه
۴٩۰-بهرام حقیقی
۴٩۱- سیدعلی خامسی
۴۹۲- احمدرضا رستم
۴۹۳- كيومرث حاجى بيگى
۴۹۴- اميد ناصرى
۴۹۵- ناصرمرادى
۴۹۶- محمد سرابى
۴۹۷- جهانگير الله دانه
۴۹۸- بهرام حقيقى
۴۹۹- سيد على خامسى
۵۰۰- شهناز رستمی
۵۰۱- سید منوچهر کرمی
۵۰۲- سیده مروارید جهاندیده
۵۰۳- عزیز محمدی
۵۰۴- هیمن محمدی
۵۰۵- کاوه محمدی
۵۰۵-ناصر نجفی چیابوری
۵۰۵-هوشنگ میرزایی
۵۰٦-امیر مافی
۵۰۷-فارس احمدی
۵۰٨- فرهاد آزادی
۵۰٩- مصطفی رستمی
۵۱۰- فرزاد رستمی
۵۱۱- حامد عزیزی
۵۱۲- کیوان کرمی
۵۱۳- محمد طبی حمید
Likes(2)Dislikes(0)