مشارکت اعضاء یاریکورد شنبە 2018/1/6 در دانمارک، جهت پشتیبانی از ملتهای برخاستە و معترض تحت حاکمیت ایران، در تجمع اعتراضی ومسالمت آمیزی برعلیه سیاست های سرکوب گرانه رژیم در ایران.
صابر رستمی عضو سازمان یاریکورد در دانمارک، همراه با دیگر فعالان و سازمانها در این تجمع مسالمت آمیز خواستار حمایت از حقوق معترضان و منع خشونت و سرکوب رژیم ایران برعلیه مردم معترض و آزادی زندانیان سیاسی شدند .
به مدت  سی و هشت سال است که تحت سیطره ی حکومتی هستیم که هیچ گونه مسئولیت ملی را درقبال پاسخ گویی به مردم ندارد وتمام اموال و در آمدهای حاصل از فروش و صادرات منابع را صرف ترویج یک ایدئولوژی اسلامی شیعی منحط در منطقه می کند و به همین دلیل میتوان گفت:در اصل مشتی اشغال گر مذهبی ایران را محاصره کرده و خون ملت را در شیشه و سرمایه ملت را قبضه کرده اند.
در این شرایط نهضتی که به دست خود مردم شکل گرفته، یک حرکت جمعی و شعوری توسط مردم و خصوصا» طبقه ی فرودست است که توسط خود مردم هدایت می شود و نیازی به رهبر و دلال ندارد و خودشان جلوتر و رادیکال تر از همه عمل می کنند و خوب می دانند چه شعاری را علیه چه کسی و کجا سر دهند.
حال ماشین انقلاب مردمی دیگر تک موتوره نیست و در تمام بدنه این انقلاب محرک های زیادی برای حرکت ماشین فعال هستند که اگر یک موتور از کار بیفتد، بقیه ی اجزا کارای خود را از دست نمی دهند و انقلاب از حرکت خود باز نمی ایستد ، و باتشکیل شوراها و کمیته های مقاومت محلی در شهرها و روستاها میتوان این موتورهای انقلاب را راه اندازی نماییم تا در مواجهه با دیکتاتوری خامنه ای، انقلاب مردم رویکردی پارتیزانی داشته باشد و حالا وقت آن است تمام اقوام ایرانی اعم از، کرد، فارس،بلوچ،عرب،گیلک،بختیاری،آذری ….. و ادیان های ایرانی هرکدام برای نابودی و سرنگونی حکومت ظالم غیر ایرانی جمهوری اسلامی ، دست به کار شوند.
سازمان یاری کورد دانمارک
٦.١.٢٠١٨

صابر رستمی 

Saber Rostami sitt bilde.

Likes(2)Dislikes(0)