اتحاديه انجمن ه ابراي يك ايران آزاد, (FFFI), ازكليه ايرانيان آزاديخواه براي شركت درتظاهرات بزرگ 20ژوييه 2019 دعوت به عمل مي آورد.
این تظاهرات در ادامه سلسله تظاهراتی است که جوامع مختلف ایرانی در آمریکا، و اتحادیه اروپا از جمله در واشینگتن و بروکسل… انجام شده است.
شرکت کنندگان در این تظاهرات از قیام مردم ایران حمایت می کنند و همبستگی خود را با شورای ملی مقاومت برای دست یابی به خواست مردم که همانا تغییررژیم و برقراری یک حکومت دموکراتیک و ایران آزاد است، اعلام میکنند.
اکنون رژیم آخوندی حاکم بر ایران غرق در بحرانهای داخلی و بین آلمللی هیچ آینده ای ندارد. اما رسانه ها و سیاستمداران سوئد با بی توجهی به خواست مردم که در شعار “مرگ بر دیکتاتور”، “اصلاح طلب، اصولگرا، دیگر تمومه ماجرا، به سیاست شکست خورده مماشات ادامه داده میدهند.
بسیاری از “کارشناسان” و “تحلیگران” اقدامات تجاوزگرانه علیه کشورهای منطقه و تهدید رژیم را درخروج از “برجام” نقطه قوت رژیم برای مقابله با فشارهای بین المللی و آمریکا قلمداد می کنند. اما این حرکات رژیم در واقع برای روحیه دادن به نیروی سرکوبگر و سپاه تروریستی پاسداران در جهت ادامه سرکوب اعتراضات مردمی است.
تهدیدهای رژیم به دنبال عدم توانائی و شکست آنها در سرکوب قیام مردم وافزایش حمایت مردمی از شورای ملی مقاومت و مجاهدین خلق، علیرغم سرکوب وحشیانه حرکتهای اعتراضی مردمی در یک سال گذشته و دستگیریها و قتل ، اعدام و شکنجه، به خصوص در رابطه با نیروهای مجاهدین ضرورت پیدا کرده است.
واقعیت اینست که رژیم ایران امروز در مقابل بحرانهای متعدد داخلی و بین المللی قرار گرفته. آین رژیم مشروعیت خود را از دست داده و هیچگاه به اندازه امروز در، اثر ادامه حرکتهای اعتراض، در ضعف و زبونی نبوده است. و رهبران کنونی توان هیچ تغییری در جهت احقاق حقوق و خواست مردم ایران در احیای ازادی و آینده بهتر را ندارند.
یک تغییر دموکراتیک در ایران تنها راه آینده نگری است که میتواند تحولات آینده را در ایران در مسیری درست هدایت کند. یک ایران بدون حکومت آخوندی تنها تضمین صلح و ثبات در منطقه و خاورمیانه است.
مردم ایران توان و ظرفیت تغییر رژیم را با کمک اپوزسیون رهبری کننده آن دارند. این موضوع در 40 سال مبارزه در مقابل فاشیسم مذهبی حاکم و بهای گزافی که در جهت حقوق انسانها پرادخت کرده اند به اثبات رسیده است.
سیاست مماشات اتحادیه اروپا وسوئد ، ياري رسان سركوب بيشتر مردم ايران است. اين سياست بايد تعيير كند چرا كه منافع مردم منطقه وجهان درآن نهفته است.

اتحادیه انجمنها برای ایران آزاد
تاریخ: شنبه 20 جولای
زمان: ساعت 15:00
مکان: استکهلم، Kungsträdgården

Likes(3)Dislikes(0)