مــه کـوردم  کـوردم ، کـورد ئیـلامـم
کوردی  قسیە کەم ، فـارسی نـیە زانم

مـه کوردم کوردم  کـــورد کرماشانم

مــاوای کـەڵهــوڕی  زووان جـێـهانـم

مــە کوردم کوردم ،کورد مەهابادم

چـوپـی هـا دەسـم مـە دایم شادم

مـه کوردم کوردم کورد سەنەندەجم

گەر فارسی بێـژی وه گـەردد لـە جم

مه کوردم کوردم ،کورد هەورامانم

مــه گیشت  چـێروک ،دیـاکـو زانم

مـه کـوردم کـوردم ،کورد کورمانجم

خاک  کوردوستان ،بۆیەسە  ئیلاجم

مــە کـورد کـوردم ، مـە کـورد لەکم

بـڕای سـوران و ،جـاف و شـەبـەکم

مه کوردم کوردم کورد سلیمانێیم

ئەڕا گیشت کوردان برای  گیانێیم

مە کوردم کوردم ، کورد تەوڕیـژم

ئــەڕا  ولــــاتـــم گـــۆرانی ئـەیژم

مە کــورد لوڕم ، منێش هەم  کوردم

ئەڕا  هـەڵـەبـچە  ژان وە  دل   بردم

مه کوردم کوردم ، کــورد کــوبانێیم

 ماڵ و  مــیــرکانم ،وە داعش نێیەم

مـه کـوردم کوردم ،  کورد گۆرانم

هـورە ڕاد چــڕم وه دڵ و  گـیـانم

مه کوردم کوردم ،  کـورد قەڵخانم

منێش له دەستەی شێرە کــوڕانـم

 ?شاعێر : پەیمان غەفار زاده
Likes(0)Dislikes(0)