در تاریخ31/8/2019 در شهر کلن آلمان باشرکت اعضا و کمیته ی جوانان و زنان حزب دموکرات کوردستان طی مراسمی باشکوه یاد و خاطره ی شهدای راه آزادی کوردستان در طول این ۷۴ سال گرامی داشته شد
،در این راستا هیئتی به نمایندگی سازمان یاری کورد یارسان و اتحاد انقلابیون کوردستان با مسئولین سازمان در آلمان رفقا منوچهر پیرمرادی و چالاک محمدی برای تبریک و تهنیت این روز و تجدید میثاق با آرمانهای حزب دموکرات کوردستان که همانا آزادی و سرافرازی کورد و کوردستان جدا از دین و آیین شرکت کردند و مراتب تبریکات این دو سازمان را به حزب دموکرات کردستان و حاضرین مراسم ابلاغ کرده و مورد استقبال اعضای حزب دموکرات و برگزار کنندگان مراسم قرار گرفتند

سازمان یارسان اتحاد انقلابیون کوردستان یاری کورد و اتحاد انقلابیون کوردستان کمیته آلمان ۱,۹,۲۰۱۹

Likes(5)Dislikes(0)