ترکیه نیروها و تجهیزات نظامی بیشتری را به مرزهای مشترک خود با کردستان باشور (عراق ) اعزام کرد.

ارتش ترکیه تعداد نظامیان و جنگ افزارهای خود را در استان شیرناک در مرز این کشور با کردستان باشور (عراق )افزایش داد.
خبرنگار آناتولی دیروز پنجشنبه تأکید کرد که نیروهایی از تیپ 28 پیاده مکانیزه به همراه تانک ها و خودروهای زرهی به شهر سیلوپی استان شیرناک اعزام شدند.
این نیروها و تجهیزات نظامی در پادگان تیپ 172 زرهی مستقر شده اند.

Likes(0)Dislikes(0)