ڕێکه‌فت ۱۵-۰۲-۲۰۱۷ یه‌ک شه‌خس یارسانی چڕیا دادگاێ گلوستغوپ له‌ دانمارک. وه‌ مه‌به‌ست دادگای بیه‌ن له‌ سه‌ر حه‌مڵ چاقو ئه‌ڕا نه‌زر دوادان . شوڕش مورادی وه‌ ئنوان ڕئیس ئه‌نجومه‌ن » کومه‌ڵگاێ باوه‌ڕی یارسان-دانمارک » له‌ جه‌له‌سه‌ێ دادگا حازر بی و له‌ که‌یسه‌که‌ دفاع کرد. دادگاێ گلوستغوپ وه‌ نفع » کومه‌ڵگاێ باوه‌ڕی یارسان-دانمارک» به‌ڕیار دا. شه‌خس یارسانی وه‌ بێ گۆناه‌ له‌ قه‌له‌م ده‌ریا.

داوا کاری :

یارسانیه‌ ڕوشن فکره‌کان ، له‌ لاێان » کومه‌ڵگاێ باوه‌ڕی یارسان-دانمارک » داوا له‌ لیتان که‌یم ، ئه‌ڕا نه‌ز دوادان له‌ چاقو وه‌ ڕه‌سمی ناسیاگ ئه‌نجومه‌نه‌که‌تان استفاده‌ به‌که‌ن. تا ئیمه‌ جور مسعول له‌ حاڵه‌ت نه‌خوازێاێ  له‌ ڕێ قانونیوه‌ بتوانیم دفاع له‌ لیتان به‌که‌یم. ئه‌گه‌ر له‌ چاقو وه‌ ڕه‌سمی ناسیاگ ئه‌نجومه‌نه‌که‌تان استفاده‌ به‌که‌ین هه‌م کار ئیوه‌ قانونیه‌ وه‌ هه‌م ئیمه‌ توانیم وه‌ڕێ قانون دفاع له‌ لیتان به‌که‌یم.

یارسانیه‌ ڕوشن فکره‌کان، » کومه‌ڵگاێ باوه‌ڕی یارسان-دانمارک » پیروز بای لیتان که‌ێت ئه‌ڕا ئی ده‌سکه‌فت تاریخیه‌. وه‌ ئی ده‌سکه‌فته‌ له‌ سیستم قه‌زایی دانمارک ئه‌ڕا هه‌میشه‌ وه‌ سه‌بت ڕه‌سی.

وه‌گه‌رد ڕێز
کومیته‌ێ » کومه‌ڵگاێ باوه‌ڕی یارسان-دانمارک «
ڕێکه‌فت ۱۶-۰۲-۲۰۱۷
Likes(0)Dislikes(0)