Kategori: فارسی

دستگیری سیاوش حیاتی همراه با توهین و ضرب و جرح بوده و آثار کبودی و جراحت در بدنش مشهود بوده

در پی اتفاقات چند ماه اخیر که منجر به قتل و جرح و بازداشت شمار زیادی از هم‌وطنان شد و مسئولین هم با نشر دروغ و پنهان‌کاری در رسانه‌های حکومتی، موجب بروز حس بی‌اعتمادی و خشم عمومی شدند، و نیز به دلیل دانشجو بودن تعداد زیادی از جانباختگان حادثه‌ی انهدام هواپیمای اوکراینی که جمع قابل توجهی از آنان جزو نخبگان و فرهیختگان میهن بودند، روز گذشته (مورخ ۹۸/۱۰/۲۲) دانشجویان دانشگاه رازیِ کرمانشاه مانند اکثر دانشگاه‌های کشور اقدام به برگزاری مراسم یادبودِ جان‌باختگان آن حادثه‌ی ناگوار کردند. این مراسم، متأسفانه با برخورد خشن نیروهای امنیتی مواجه شد و در جریان...

Read More

بیانیە اتحاد انقلابیون کوردستان و سازمان یاری کورد در رابطە با کشتە شدن قاسم سلیمانی

جمهوری اسلامی ایران بە عنوان کشوری تروریست پرور کە از ابتدای بە قدرت رسیدن تاکنون با جنگ و خونریزی ، خشونت توانستە بە حاکیمت دیکتاتوری و نامشروع خود ادامە دهد. حاکمان تهران هر صدای حق طلبانەای  از گوشە و کنار  کشوری بە اسم ایران را با گلولە و ارعاب و شکنجە و اعدام  خاموش کردەاند. این رژیم تروریست بە اقدامات خود در داخل مرزهای ایران بسندە نکردە و برای سرکوب و خاموش کردن صدای  حق طلبانە مخالفان خود در خارج از کشور با اعزام نیروهای تروریست خود بە رهبری فردی جنایتکار بە نام قاسم سلیمانی اقدام بە کشتن و...

Read More

بیانیە مشترک نهادهای کوردستانی: بازداشت، اذیت و آزار و برخورد امنیتی با اهل قلم را به شدت محکوم می کنیم

در روزهای اخیر بار دیگر شاهد بودیم که نیروهای امنیتی حکومت جمهوری اسلامی ایران با یورش به منزل نویسندگان و اهل قلم و فعالان عرصۀ فرهنگ و ادب در شهر مظلوم و همیشه مقاوم کرماشان(کرمانشاه) واقع در شرق کوردستان، حریم کلمه و قلم را شکسته و اقدام به بازداشت چهره های فرهنگی محبوب و خوشنام این دیار نموده اند. آکو جلیلیان ادیب، پژوهشگر و واژه شناس بزرگ کُرد که در این سال ها یک تنه و تنها بدون هیچ حمایت و پشتوانه ای زندگی خود را وقف خدمت به زبان و فرهنگ مردم کُرد کرده است، بدون هیچ دلیل...

Read More

وضعیت پیروان یارسان در نظام جمهوری اسلامی ایران و رژیم ولایت فقیە

سلام. من مرتضی بهرامی  از یارسانی های اهل همدانم. سال ۹۲ در کنکور دکتری رتبه ۸ را آوردم و بورسیه موسسه نوین دانشمند در دانشگاه تربیت مدرس تهران شدم. این موسسه از نهاد های زیر مجموعه بنیاد مستضعفان است.  در مصاحبه های فراوان مجبور شدم به دروغ بگویم مسلمان شیعه هستم. در دانشگاه استاد راهنمای من وقتی فهمید یارسانی هستم بدون این که علنی بگوید هر بار درصدد ایجاد مشکل بود تا کاری به جایی رسید که یا باید می ماندم و اخراج می شدم یا رها می کردم. پس ادامه تحصیل برایم ناممکن شد.  پایم شکست و مجبور...

Read More

کوردها و مسئلەی دین و مذهب:نصراله از کرمانشاە

یکی از دوستان و یاران ما از روژهلات و دیار کرمانشاە در مورد دین و کورد بودن چنین برای ما مینویسد چند سالی است کە متاسفانە مسئلەی دین و مذهب بر سر زبانها افتادە و کوردها را بر اساس آن دستەبندی میکنند و معرفی میکنند.عدەیی از سرواژەی کورد و اهل سنت و عدەیی دیگر کورد شیعە و کورد یارسان و……. باید توجە شود کە مسئلەی نژاد و دین و مذهب دو مقولەی جدا از هم هستند و هیچ ربطی بە هم ندارن.ملت کورد و سرزمین کوردستان در طول تاریخ خود هیچ وقت بەخاطر دین و مذهب و اعتقادات با...

Read More

زۆرترین خۆێندراوە

دوایین بۆچون آخرین دیدگا

یاری کورد شبکه های اجتماعی

یو تیوب یاری کو رد