Kategori: فارسی

رضا پهلوی بهتر است تاریخ سلطنت پدرش را بخواند!: هادی خرسندی

چرا اصلا ساواك وجود داشت؟ اگر آزادى سياسى در زمان پدر شما وجود داشت چرا همه احزاب را شخصا پدر شما آقاى محمد رضا ممنوعه اعلام كرد و گفت هيچ حزب ديگرى حتى درباريهاى طرفدار ايران نوين، از جمله نهيت وزير وقت آقاى اميرعباس هويدا نميتواند فعاليت كند و همه احزاب و اتحاديه ها را ممنوع كرده بود؟ به شاهزاده رضا پهلوی: «تاسفباره كه آقاى رضا پهلوى از يكسو ادعا ميكند كه طرفدار آزادى است و از سوى ديگر در مصاحبه اش با بی بی سی، بدون هيچ سند سياسى و منطقى، مدعی ميشود كه همه جوانان برخلاف والدينشان با توجه...

Read More

فراخوان: تظاهرات دراستکهلم درحمایت از مردم و مقاومت ایران برای تغییر رژیم

اتحاديه انجمن ه ابراي يك ايران آزاد, (FFFI), ازكليه ايرانيان آزاديخواه براي شركت درتظاهرات بزرگ 20ژوييه 2019 دعوت به عمل مي آورد. این تظاهرات در ادامه سلسله تظاهراتی است که جوامع مختلف ایرانی در آمریکا، و اتحادیه اروپا از جمله در واشینگتن و بروکسل… انجام شده است. شرکت کنندگان در این تظاهرات از قیام مردم ایران حمایت می کنند و همبستگی خود را با شورای ملی مقاومت برای دست یابی به خواست مردم که همانا تغییررژیم و برقراری یک حکومت دموکراتیک و ایران آزاد است، اعلام میکنند. اکنون رژیم آخوندی حاکم بر ایران غرق در بحرانهای داخلی و بین...

Read More

«بسندگی زبان فارسی» تسریع روند پاک‌سازی ملت‌های ساکن جغرافیای ایران

یونسکو بر اساس پژوهش‌های محققین جهانی در رابطه با آموزش کودکان با زبان مادری بارها تاکید کردە است کە زبان‌ مادری بیانگر ماهیت انسانی و موجب شکل‌گیری افکار، هویت و درک درست ازهر فرهنگ دیگر را ممکن می‌سازد و جلوگیری از آموزش بە زبان مادری را فرایندی اسفناک برای جامعە جهانی قلمداد کردە است. مطرح کردن آزمون «بسندگی زبان فارسی» به‌عنوان شاخص سنجش توانمندی‌های نوآموزان غیر فارس در جغرافیای سیاسی ایران یکی دیگر از شگردهای دستگاه حاکمەی حکومت‌های جغرافیای سیاسی ایران است کە در طول یک قرن گذشتە بارها تکرار شدە است. برای اثبات این ادعا می‌توان بە مجلات...

Read More

جواب کوتاهی به مظفر میتران و سکوت خیلی از سیاسیون روژهلات در رابطه با افشای قاتل شاپور فیروزی

محمد رضا اسکندری یکی از مبارزین کورد شرق کوردستان و از کلهور زبانان شهر ایلام و یکی از دلسوزان و فعالان کوردی است کە در راە حق بر حق ملت کورد مبارزە کردە و می کند،آقای اسکندر خارج از فعالیتهای دلسوزانەاش در راە احداف خلق کورد یکی از دوستان و دلسوزان جامعە یارسان هم هست و مردم یارسان فعالیت و کوششهای ایشان را برای رساندن صدای  مردم  و جامعەی یاری را بە جامعەی .جهانی هیچ وقت فراپوش نکردە و نمیکنند   جواب کوتاهی به میتران و سکوت خیلی سیاسیون روژهلات در رابطه با افشای قاتل شاپور فیروزی و به جای...

Read More

کوردستان سرزمین فردا همبستگی امروز

ملت مبارز و غیرتمند کوردستان: امروز و دراین شرایط حساس ژیوپلیتکی که حکومت سراسر جور و فساد جمهوری اسلامی هرچه بیشتر به سراشیبی سقوط و نابودی نزدیک میشود فرصتی است مغتنم که مردم ستمدیده کورد دست به حرکتی بزرگ زده و طی حرکتی حساب شده داد خود را از این بیدادگران بستاند و این سرزمین پاک وبزرگ را احیا کند. حکومت دیکتاتوری اسلامی زیر سایه سیاستهای توسعه طلبانه با هدف دستیابی به امپراطوری شیعی اهداف بلندپروازانه ای در عراق و یمن و سوریه و لبنان دیگر کشورهای منطقه داشته ودارد. اما همه اسرار نهان از پرده بر افتاد و...

Read More

زۆرترین خۆێندراوە

یاری کورد شبکه های اجتماعی

یو تیوب یاری کو رد