صدور مجموعا ۱۰۳۲ سال حبس برای ۲۰۲ تن از دراویش گنابادی/ صدور احکام جدید برای هشت درویش دیگر

شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷، برای ۷ درویش گنابادی، با حکم دادگاه انقلاب ۵۱ سال حبس، ۵۱۸ ضربه شلاق، ۸ سال تبعید و ۴ سال محرومیت از حقوق اجتماعی صادر شده است و محمد شریفی‌مقدم از خبرنگاران مجذوبان نور و فعال دانشجویی، به ۱۲ سال حبس تعزیری، شلاق، تبعید و ممنوعیت خروج از کشور و همینطور محرومیت از عضویت در احزاب و دسته‌جات سیاسی و فعالیت در فضای مجازی، رسانه‌ها و مطبوعات محکوم شد. به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، محمد شریفی‌مقدم از خبرنگاران مجذوبان نور و فعال دانشجویی و فعال حقوق کودکان کار، به ۱۲ سال...

Read More