نگاهي به نقش شبكههاي اجتماعي در قيام مردم ايران

عبدالرحمن مهابادي، نويسنده و تحليلگر سياسي قيام مردم ايران عليه ديكتاتور براي آزادي است! از جمله چيزهايي كه ولي فقيه حاكم بر ايران و همه مقامات و ارگانهاي مختلف رژيم ايران را به تكاپو تا مرز جنون انداخته است، شبكههاي اجتماعي به طور عام و تلگرام به طور خاص است. تلگرام یکی از محبوبترین شبکههای اجتماعی در جهان و ایران است كه از قابلیت رمزنگاری و کدگذاری و نیز قابلیت ایجاد کانال و گروه و مدیریت برخوردار است. مطابق آماری که از سوی پاول دوروف، بنیانگذار و مدیرعامل تلگرام، منتشر شده این پیامرسان در حال حاضر بیش از ۲۰۰میلیون...

Read More