مواد ساخت موشک‌های سمی سوری، توسط ایران ازآلمان خریداری شده است

شرکت آلمانی سازنده مواد شیمیائی مورد استفاده در سوریه، اعلام کرد که آن را به بازرگانان ایرانی فروخته است. به این دلیل این ماده “پرس اسپان”* دیگر به ایران فروخته نمی‌شود و اداره کنترل صادرات آلمان موضوع را پیگیری می کند.  بنا به گزارش روزنامه اورشلیم پست به نقل از یک رسانه آلمانی، فناوری بیولوژیکی و شیمیایی یک شرکت آلمانی که توسط ایران خریداری شده در سوریه و بر علیه غیر نظامیان به کار گرفته شده است. بنا بر این گزارش، در هر دو حمله شیمیایی سال جاری در ۲۶ ماه ژانویه برابر با ششم بهمن و اول فوریه...

Read More