اول آخر یار!! پیام تشکر و سپاسگزاری خانوادەی سید محمد حسینی

اول آخریار ضمن عرض ادب و سلام و یاعلی مدد ؛ بدین وسیله ازکلیه عزیزانی که درفراغ سفرکرده ی ما (سیدوحیدحسینی) به عناوین مختلف درمراسم تشیع ،خاک سپاری ،ختم و دیگر مراسم شهر کرندغرب با ما همدردی ،همراهی و همدلی نمودند؛ نهایت تشکر و سپاسگزاری را داریم؛ سپاس فراوان خدمت یاران جم غار و دیگر عزیزانی داریم که مراسم نکو داشتی را در این جم خانه ی گران سنگ تدارک دیدند؛عرض ادب و احترام حضور یاران عزیزی داریم که با حضور سبز و با شکوه خود بتاریخ 29/10/96درجمخانه ی معظم  غار یاری و یاری باوری را به حداعلارسانیدند –...

Read More