Dag: 6. januar 2018

مشارکت اعضاء یاریکورد شنبە 2018/1/6 در دانمارک، جهت پشتیبانی از ملتهای برخاستە و معترض تحت حاکمیت ایران

مشارکت اعضاء یاریکورد شنبە 2018/1/6 در دانمارک، جهت پشتیبانی از ملتهای برخاستە و معترض تحت حاکمیت ایران، در تجمع اعتراضی ومسالمت آمیزی برعلیه سیاست های سرکوب گرانه رژیم در ایران. صابر رستمی عضو سازمان یاریکورد در دانمارک، همراه با دیگر فعالان و سازمانها در این تجمع مسالمت آمیز خواستار حمایت از حقوق معترضان و منع خشونت و سرکوب رژیم ایران برعلیه مردم معترض و آزادی زندانیان سیاسی شدند . به مدت  سی و هشت سال است که تحت سیطره ی حکومتی هستیم که هیچ گونه مسئولیت ملی را درقبال پاسخ گویی به مردم ندارد وتمام اموال و در آمدهای...

Read More

تجمع اعتراضی در شهر لوزان سوئیس با مشارکت و همکاری کمیته سازمان یاریکورد

تجمع اعتراضی در شهر لوزان سوئیس با مشارکت و همکاری کمیته سازمان یاریکورد امروز شنبە 2018/1/6 کردستانیان و ایرانیان مقیم سوئیس جهت پشتیبانی از ملتهای برخاستە و معترض تحت حاکمیت ایران، دست بە تجمعی اعتراضی ومسالمت آمیزی برعلیه سیاست های سرکوب گرانه رژیم در ایران زدند. کمیته سازمان یاریکورد در لوزان با مسئولیت افشین یاوری عضو کمیتە مرکزی سازمان یاری کورد و مسعود صحبتی عضو کمیتەی سوئیس یاری کورد همراه با چندین تن از هواداران و فعالان و سازمانهای دیگر در این تجمع مسالمت آمیز خواستار حمایت از حقوق معترضان و منع خشونت و سرکوب رژیم ایران برعلیه مردم...

Read More

زۆرترین خۆێندراوە

یاری کورد شبکه های اجتماعی

یو تیوب یاری کو رد