گزیده ای از توهینات رادیو تهران ایران به مردم یارسانی و باور یارستان

0
20
گزیده ای از توهینات رادیو تهران ایران به مردم یارسانی و باور یارستان . ملایان باتوجه به در دست داشتن رسانه های اجتماعی در ایران اینگونه به اقلیت های مذهبی توهین میکنند که جامعه یارسان بخشی از آن میباشد و به این طرق با عناوین گوناگون اقدام به تحقیر و توهینات گوناگون نسبت به اقلیتهای دینی میکنند و ذهن جامعه و ملت را بر علیه آنها آشفته و مکدر میکنند.

ارسالی از سیامک رضایی فعال یارستانی در ترکیه

پاسخی بگذارید