ملت مبارز و غیرتمند کوردستان: امروز و دراین شرایط حساس ژیوپلیتکی که حکومت سراسر جور و فساد جمهوری اسلامی هرچه بیشتر به سراشیبی سقوط و نابودی نزدیک میشود فرصتی است مغتنم که مردم ستمدیده کورد دست به حرکتی بزرگ زده و طی حرکتی حساب شده داد خود را از این بیدادگران بستاند و این سرزمین پاک وبزرگ را احیا کند.
حکومت دیکتاتوری اسلامی زیر سایه سیاستهای توسعه طلبانه با هدف دستیابی به امپراطوری شیعی اهداف بلندپروازانه ای در عراق و یمن و سوریه و لبنان دیگر کشورهای منطقه داشته ودارد. اما همه اسرار نهان از پرده بر افتاد و آنچه امروز عیان است هویت تروریستی این دولت جبار است و چه بسا با دامی که خود ساخته گرفتار آمده است.
اکنون درعرصه جهانی ودر سایه تحریمهای بین المللی گلوگاههای رژیم یکی پس از دیگری مسدود میشود و در عرصه داخلی فساد مقامات و مسولان رژیم و فشارهای اقتصادی و خفقان سیاسی نارضایتی عمومی را به اوج خود رسانده است که تظاهراتهای خیابانی در شهرهای مختلف ایران گواهی است بر این مدعا.
حال در این برهه بر ماست که بدور از انتظارات نابجا اختلافات گذشته را به فراموشی سپرده و دست یاری و یاوری یکدیگر را به نیکی بفشاریم به امید پیروزی بزرگ مردم کورد و تشکیل سرزمینمان کوردستان که این مهم وظیفه همگان است. اما سنگینی آن بیشتر به دوش نخبگان، بزرگان و رهبران احزابی است که نمایندگان واقعی تفکرات و طبقات مختلف اجتماعی و سیاسی مردم کورد هستند که باید با فداکاری و از جان گذشتگی فقط و فقط در جهت استیلای حقوق ملت کورد حرکت کنند و هدف اصلی یک چیز باشد و آن استقلال و احیای کشور بزرگ کوردستان

 مهرداد احمدی پور عضو کمیتەی سویس سازمان یاری کورد 

Likes(2)Dislikes(0)