کرمانشاه خاستگاه شکل گیری اولین روستاهای جهان است
این استاد تاریخ و باستان شناس ایران با اشاره به نیم قرن تحقیق خوددرخصوص کردهاومنطقه غرب ایران،گفت:
هیچ استانی به لحاظ تاریخی به پای کرمانشاه نمیرسد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی،کرمانشاه پروفسور مسعود گلزاری درافتتاحیه هفته فرهنگی کرمانشاه در جزیره قشم با اشاره به نیم قرن تحقیق خود درباره کرد وکرد زبانان گفت:
از سال 1328 با کردها آشنا شده و از همان زمان شیفته کردها و غربه ایران شدم.
از همان زمان مطالعه و تحقیقاتم در خصوص فرهنگ کرد و تاریخ غرب ایران شروع شد و اولین کتابم رادراین زمینه باهمکاری محمد حسین جلیلی ازبزرگان کرماشان نوشتم.
امیدوارم روزی برسد که ما واژه کرماشان را تلفظ کنیم نه واژه کرمانشاه که ساخته و پرداخته بهرام چهارم است و چنین چیزی وجود ندارد.
حرف درباره کرمانشاه بسیار است،
تنهااگربخواهم به عظمت تاریخ کرمانشاه اشاره کنم این نکته بس است که بگویkordro نشاه از125هزارسال پیش تابه امروز تاریخ و تمدن داشته و آثار تمامی دوره های تاریخی در آن موجود است.
سال 1338 با هیات انستیتو شرقی دانشگاه شیکاگوبه محلی بین گیلانغرب ونفت شهرسفر کردیم و درآن محل(تبر)سنگی یافتیم که متعلق به دوره آشوری در 125 هزار سال پیش است و درهیچ منطقه ای ازایران نمیتوان این تاریخ را دید.
کرمانشاه از 125 هزار سال پیش تا اواخر دوره پهلوی، غرق در آثار تاریخی و باستانی است.
کهن ترین روستاهای دنیا در کرمانشاه قرار دارد،
تپه ای در روستایی از توابع دینور وجود دارد که باتجزیه کربن 14 آثار به جای مانده قدمت آن به 9800 سال پیش از میلاد برمیگردد که درهیچ کجای دنیا چنین قدمتی نداریم.
نخستین دهکده های جهان درکرمانشاه به وجود آمده،
دومین دهکده تاریخی جهان نیزچیاخزینه قیسوند در(گنج دره)هرسین وپس ازآن تپه سراب (حصارسفید)کرمانشاه است.
این آثار در کرمانشاه و این قدمت به پیش از دوران تاریخی برمیگردد و در دوران تاریخی نیز که به دو دوره تاریخ پیش از اسلام و پس از اسلام تقسیم میشود، کرمانشاه سهم بسیاری از آثار را به خود اختصاص داده است.
زاگرس نشینان بسیار پیش تر از آریایی ها در زاگرس سکنی داشتند،
در دوره مادها دو ماد کوچک و بزرگ وجود داشت که ماد بزرگ قسمت اعظم ایران را در برداشته و ماد کوچک آذربایجان و مناطق دیگر را شامل میشده است.
در دوران مادها کرمانشاه هسته اصلی مقر ماد بزرگ بوده وتمام قدرت این حکومت در کرمانشاه متمرکز بوده است.
بزرگترین سند ملیت ایرانیان در دل کوه بیستون قرار گرفته،
سنگ نگاره داریوش که 522 سال پیش از میلادنگارش شده پرافتخارترین سندملی ماست، چراکه خط برای نگارش آن در دوره هخامنشی اختراع شده است.
ایران در دوره هخامنشیان چهارمین سرزمینی است که خط در آن اختراع شد،
کتیبه بیستون با خط میخی هخامنشیان نگارش شده است.
در این سند پرافتخار؛
بند به بند آن به نام خداوند نگارش شده و داریوش در ابتدای هر بند عنوان کرده که به خواست اهورامزدا این کار انجام شده است.
در دوران پس ازاسلام نیزدوسلسله کرد (حسنویه و بنو عناذ)را داریم که در هیچ کتب درسی اسمی از آنها آورده نشده ،
این دو هرکدام حدود130سال حکومت کردند و تعداد زیادی مسجد در استان کرمانشاه در این دوره ساخته شد.
کرمانشاه از دوران هخامنشیان تا به امروز از هر دوره تاریخی آثاری دارد و در زمینه آثار تاریخی هیچ استانی در ایران نیست که پا به پای کرمانشاه قدم بردارد،
زیرا آثار تاریخی تمام استان ها مشخص است و به طور معمول بیشتر استان ها تنها از برخی دوره های تاریخی اثر دارند و این کرمانشاه است که از همه دوره های تاریخی آثاری در دل خود دارد.
نویسنده و محقق
محمد اسدی
Likes(1)Dislikes(0)