کاک حسن امینی در نامه ای:

آقای کبودوند رورنامه نگار شجاع «اعتصابت» را بشکن

کاک حسن امینی فعال سیاسی ملی ومذهبی شناخته شده کردستان و از رهبران مکتب قران کردستان در نامه به از آقای کبودوند از وی درخواست کرد که به اعتصاب غذایش پایان دهد.متن نامه ی کاک حسن امینی به این شرح است:

بسم الله الرحمان الرحیم

اطلاع یافتم ؛آقای محمدصدیق کبودوند،»روزنامه نگار»شجاع کورد، و رییس «سازمان دفاع ازحقوق بشرکردستان» از19اردیبهشت ماه گذشته تا کنون دراعتصاب غذابسرمی برد،لذابه ضعف شدیدجسمی دچارگردیده است،ازطرف دیگر به علت امراضی صعب العلاج که براثرنزدیک به ده سال زندان دامن گیر وی شده اند، و با این «اعتصاب غذا» بیم آن میرودحیات اوبه خطربیفتد،اینجانب ضمن ابرازتاسف شدید به خاطرحوادث پیش آمده برای این فعال مدنی و درخواست توجه جدی وسریع مسوولین مربوطه به مطالبات به حق ایشان،جدا از آقای کبودوند میخواهم هرچه زودتربه اعتصاب غذای خویش پایان دهد تاخانواده ودوستانش را ازنگرانی فوق طاقت نجات دهد.

حسن امینی حاکم شرع مردی کردستان

سه شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۵

 hasan amini

Likes(0)Dislikes(0)