شبکه «سی ان ان ترک» گزارش داد که پلیس ترکیه در پی دریافت تهدیدهایی درباره حمله تروریستی به کاخ دادگستری آنکارا دستور تخلیه این مکان را صادر کرد.
بنابر گزارش ها شمار زیادی از نیروهای پلیس ترکیه در منطقه ای که کاخ دادگستری واقع شده است استقرار یافتند.

کارشناسان برای اطمینان از صحت این تهدید در کاخ دادگستری آنکارا حضور یافتند.

Likes(0)Dislikes(0)