در حالیكه ابتدا گفته شد تعداد كسانی كه در هجدهم تیر دستگیر شدهاند، اندك هستند، چطور زندانهای رسمی كشور ظرفیتی برای نگهداری آنان نداشتند؟ پس احتمال و شنیده های غیررسمی كه تعداد آنان را حدود 270 نفر اعلام میكند، رقمی نزدیك به واقعیت است.
حتی برخی در برابر این توجیه مقامات نیروی انتظامی میگویند، در شهر بزرگی مثل تهران و در فصل تابستان كه همه مدارس تعطیلند ، آیا نمیشد بازداشت شدگان را در یكی از مدارس یا مكانهای سرپوشیده داخل شهر اسكان داد؟

برخی از خانواده‌ها از این نگران هستند كه نكند پرونده كهریزك به سرنوشت كوی دانشگاه تهران كه ابتدا با شیب تند از سوی مسئولان پیگیری شد، اما در نهایت سنگینترین حكمی كه برای عوامل دخیل در آن صادر كردند، دزدیدن یك ریش‌تراش توسط یك سرباز جزء بود، مبتلا شود. در حالیكه رهبر انقلاب حادثه كهریزك را جنایت و بر لزوم برخورد با عاملان اصلی آن تأكید دارند، برخی مقامات انتظامی و قضایی آن را حادثه دانسته و ناشی از تخلف نیروهای خودسر بر می شمرند. آن هم در شرایطی كه اختیارات رهبری در مورد نیروی انتظامی به وزیر كشور (كه رییس شورای امنیت كشور نیز هست) تفویض شده است.
آمران و كسانی كه در این موضوع مقصر شناخته شدهاند در رده های درجه دار، استوار، ستوان، سروان و سرهنگ هستند در حالیكه انتظار مردم برخورد با همه كسانی است كه در وقوع این ماجرا مشاركت یا مسئولیت داشتهاند.
برخی پیشبینیها حكایت از آن دارد كه ممكن است سردار «ر» نیز بهزودی سمت خود را به دیگری واگذار كند.
با توجه به اینكه پس از ماجرای كهریزك و ریاست آیتا… آملی لاریجانی، دادستان تهران نیز از سمت خود كنار گذاشته شد، این سؤال مطرح می شود كه آیا صرف جابهجایی و تغییر پست و عناوین برای افرادی كه در این ماجرا دخیل بودند كار درستی است و میتوان با این شیوه افكار عمومی را اقناع كرد؟

همانطور كه آیتا… جوادی آملی نیز بیان داشت، خونخواهی وظیفه نظام اسلامی است و نظام در پیگیری این موضوع نسبت به مردم و اولیای دم اولویت دارد و لذا انتظار می رود كه با توجه به در پیش بودن دادگاه نخست كهریزك، دست اندركاران این پرونده و سلسله عواملی كه موجب شدند تا این فاجعه رخ دهد را بیش از هرچیز مد نظر قرار دهند و در توارد سلسله علل، سبب اقوی از مباشر فراموش نشود.
كيهان محمدى

Likes(0)Dislikes(0)