چرا کوردهای یارسانی مملکت اجدادیشان را ترک می کنند؟

0
36
آئین یاری نام مسلکی است که در صده هفتم هجری توسط سلطان اسحاق بنیانگذاری شده است و بر اساس متون تاریخی این آئین قدمت آن به صده دو هجری هم می رسد.کوردهای یارسان در جغرافیای سیاسی دو کشور ایران و عراق جای گرفته اند و در تمام برهه های تاریخی مورد بی مهری حاکمان وقت بوده اند و این بی مهری ناشی از مجزا بودن باور آنها و پافشاری راسخ آنها به آن بوده که بهانه خوبی برای کسانی که سرناسازگاری با این باور عرفانی کهن را داشته اند دست داده است.
به تفسیر دایره المعارف شیعه آئین یاری را دین حساب نمی کند و آن را تابع مذهب شیعه قلم داده نمود است در حالیکه یارسانی ها اذعان دارند که آئین یاری غیر اسلامی است و هیچ تناسبی با شیعه گری ندارد و آنها اندیشه وباور خود را بر اریکه ملی گرایی کوردی می نشانند و می پندارند این باور یک فرهنگ و اداب و رسوم کوردی و یک اندیشه و تفکر کوردی می باشد و درچارچوب هیچ مفهومی از اسلام نمی گنجد..
در طول کوران تاریخ حاکمان مخالف این اندیشه در صدد بودند به نحوی از انحاء ریشه آن را بخشکانند ولی با مقاومت پایدار حامیان این تفکر رو به رو شده اند و کاری از پیش نبرده اند .
بعد از گذشت زمان با روی کار آمدن رژیم اخوندی در ایران موج هجمه به طرفدارن این باور مضاعف گردید تا جایی که خمینی یارسانیها را کافر و نجس خواند و قتل آنها بر اساس تفکر شیعه جایز می دانستند و این بی ادبی سیاسی رژیم به دو دلیل بوده که اینها از نظر ملتی کورد هستند و دیگر مغایر اندیشه شیعه دوازده امامی هستند به همین دلیل روشنفکران و روئسای قبایل که نزد مردم دارای محبویت بودن را به حیله و ترفند دستگیر می کردند به جرم کورد بودن و کافر و نجس خواندن آنها، مدتها در سیاه چالهای خویش نگهداری و بعد از محقق کردن اهداف شوم خود آنها را به دار می آویختند و با حذف قیزیکی آدمهای سرشناس قصد ایجاد رعب وحشت میان طرفدارنش بود و تا از این باور دوری کنند و به اجبار به آئین اسلام روی بیاورند.
کوردهای یارسان در میان کوردها دیگر هم مورد ظلم واقع می شوند چون تفکر آنها مغایر با دیگر کوردهای مسلمان است و از طرف آنها نیز تضیع حق می شوند..ئتوری پردازان تفکر شیعه گری باید بدانند طرفداران آئین یاری نه تنها ائین اسلام و رژیم اخوندی را قبول نکردند بلکه علیه این تمامیت خواهی تفکر منحوس و خرافاتی شیعه دست به شورش و مبارزه زده اند و در کوههای دالاهو علیه پاسداران رژم به مبارزه پرداخته اند و صدها تن از آنها را به نیستی کشانده اند.که در نتیجه مبارزه دلیرانه و پایدار مردم یارسان بیشتر دهات و روستاها را تخریب و ویران شده و شرایط سختی برای زیستن و زندگی کردن در جغرافیای تحت سلطه رژیم آخوند ایجاد گردید که باعث شده عده ای زیادی از علاقمندان به این باور از ترس جان خود جلای وطن کرده و به کشورهای دیگر مهاجرت کنند. چرا که در لوا رژم اخوندی فضایی برای احیاء باورهای عقیدتی خود نمانده است و دیگر اینکه کسانی که به این باور اعتقاد دارند حق تحصیل، کار کردن و اشتغال در دستگاههای دولتی ندارند و حق ابراز هویت خود را ندارند و حتی در ثبت احوال دولتی باوری به نام یارسانی شناخته شده نیست و هر فرزندی به دنیا بیاید او را مسلمان میخوانند و در شناسنامه کودک قید می شود..
xod sozi yaesani
حوادت پیرامون ما نشان داده که مشکل اصلی تنها دولتها نیست بلکه دین حاکم بر منطقه است که آمیزه با خرافات می باشد در خاورمیانه که مادر آئین یاری است می بینیم درکنارش تفکر افراطی اسلامی از دو بعد شیعه و سنی ان حکمرانی میکند و به هیچ روی چشم دیدن باورهای دیگر را ندارند طوریکه پارلمان کوردستان از ترس مسلمانان حاضر نیست آئین یاری و کاکه ایی را به رسمیت بشناسد و هر بار که جهت پذیرش آن اقدام می کنند به دلایل واهی آن را رد می کنند..
ملاها و رهبران تند رو اقلیم کوردستان رهبران محبوب و دلسوز آئین یاری چون سید رحیم عظیم را کە خدمات ارزنده ایی به فرهنگ و اندیشه آئین یاری و کاکه ایی کرده اند تهدید و او را وادار کرده اند که خود را پیرو دین اسلام معرفی نماید. در کشاکش روزگار آئین یاری مورد هجوم ائینها دیگر واقع شده است و اگر این این ظلم و بیدادی که به آئین یاری شده است به باوری دیگر شده بود، تا کنون پشیزی از ان باقی نمانده بود ما ملت یارسان تسلیم زورگویی هیچ گروه، تفکر و باوری دیگر نمی شویم و
همیشه علیه کسانی که قصد خدشه وارد کردن به اعتقاد ما را دارند ایستادگی کرده و مبارزه می کنیم.درنهایت ما امیدوارم دولتهای پناهنده پذیر حسن نیت به خرج داده و به تاریخ اجحافهای که به پیروان آئین یاری شده نگریسته و به این یارسانیهای درمانده و بی پناه اقامت بدهند.
( علی فضلی (کەواڵی
16.09.2015
yari yarsan

پاسخی بگذارید