.

رێژیمی کۆماری ئیسلامی نزیک بە مانگێکە یەکیک لە چالاکەیل مەدەنی لە کوردەیل پەێرەو یارسان لە شار کرماشان وە ناو خەلیل ئەسەدی بووژانی دەست وەسەر کردێە  کە هیچ کەسێک لە چارەنویسێ خەوەر نەێرێت.

خانەوەادە و کەس و کار خەلیل لە مودەت ئی یەک مانگە تا توانستنە هەوڵ دانەس ئەرا ئاگادار بین لە وەز خەلیل و شون و مەکانێ وەلێ هەوڵەکانیان بێ ئاکام مەنێەس و دەزگاێەل ئەمنیەتی ئێرانی هازر نەوینەس شون مەکان  خەلیل نیشان خانەوادەکەی بێەن.

روژ چوار شەمە ٢٠.١١.٢٠١٩ هێزە  سەرکوتکەرەکان کومار ئسڵامی ئێران لە شار کرماشان وە شێوەێک فرە نامروڤانە رشیانە ناو ماڵ خەلیل ئەسەدی و دەست وەسەرێ کردن و هەتا ئیمروژ کەس لە چارەنویسێ خەوەر نەێرێت.

جمهوری ئسڵامی لە مودت چهل ساڵ حاکمیەت رەشێ زوڵم زور فرەێک دەر حەق و کوردەیل یارسان کردێە و وە هەزاران کەس لە پەیرەوان یاری ئێدام و بێسەر و شون کردێەس و کوردە یارسانەکان لە گشت ماف ئنسانیک بێبەش کریانەس.

Likes(3)Dislikes(0)