پیام نوروزی سید فرهاد حیدری

0
27

 

حلول سال نو خورشیدی و بهار پر طراوت را کە نشانە قدرت لایزال الهی و تجدید حیات طبیعت می باشد را بە تمام ملت کورد و بخصوص خواهر و برادران یارسانیم تبریک و تهنیت عرض نمودە و سالی سر شار از برکت و معنویت و آزادی را از درگاە حق برای شما عزیزان مسئلت مینمایم.  در این هنگام کە نوروز در راە است ، آرزو دارم بە حکم میر نوروزی ، شیشە غم هایتان بر زمین کوفتە شود، و امیدوارم کە سال نو سال صلح و آشتی برای ملتم و تمام منطقە باشد. هرچندسالی راکه پشت سرنهادیم، برای مردم یارسان سالی پرازدرد وغـم بود. دراین هنگام که نوروز فرامیرسد خانواده بزرگ یارسان خاطره جوانان خودرا که درآتش نابرابری وناعدالتی سوختند  را گرامی میدارد.

نوروزتان پیروز

سیدفرهاد حیدری

newroz-sulaimaniyah-06

پاسخی بگذارید