جمهوری اسلامی از بدو تاسیس مجموعە ای ناهمگون از تناقضات آشکار بوده است،اصرار روحانیون بر اسلامی کردن تمامی ابعاد جامعه از جمله قانون،اقتصاد،علوم اجتماعی،هنر و علم نه تنها نتیجه ی مشخصی را در پی نداشت بلکه به ایجاد تناقضات بیشتر انجامیده است.در این میان آنچه که ثابت شده ناتوانی و شکست پروژه ی وفق دادن دین با سیاست است،چرا که تنها ثمره ی تحمیل دین بر حکومت ،به شهادت عقل و آمار،فساد و تبعیض گسترده و افول تقریبا تمامی شاخصهای انسانی و توسعه در چهل سال گذشته بوده است.البته در این میان نباید از جایگاه روحانیت که از گدایی چهل سال پیش به کاخ نشینی و اشرافیت امروز به راحتی گذشت.حال پرسشی که در چهل سالگی انقلاب و بیش از بیست سال اصلاحات مطرح است این است که چرا حکومت کماکان با هر گونه تشکل شهروندی با خشونت تمام برخورد میکند؟،خشونتی که بعضا مورد تایید سردمداران اصلاحات نظام(علی خامنه ای) نیز هست.

ادامه ی چرخه ی معیوب تناقض موجب شده بود که مردم ایران دچار فراموشی تاریخی شده و همچون گم گشتگان زمان در بیابانی برهوت در چرخه ای بی معنی،بی مقصد و بدون نتیجه که حکومت با نام اصلاحات در سایه ی اسلام به خوردشان داده بود اسیر بمانند،تا جایی که سقف آرزوهای مردم به انتخاب میان بد و بدتر فرو کاهیده است وبه تدریج مردم را همانند رباتهایی کنترلی و عروسکهایی خیمه شب بازی در کنترل خود دراورده اند و برنامه های خود را که همانا غارت منابع ملی و خوردن خون مردم است را عملی کنند،غافل از اینکه هر آغازی پایانی دارد و آستانه ی تحمل مردم رو به پایان است و مردم در شرایطی قرار دارند که همانند انباری از باروت منتظر جرقه ای برای انفجار هستند،دولت حاکم در طول شش سال گذشته به هیچ یک از وعده های انتخاباتی خود که همانا مهمترین مسئاله آن بهبود وضع معیشتی مردم بود عمل نکردو چه بسا مردم را در شرایطی قرار دادند که امید به زندگی در بین آنها به پائین ترین حد ممکن رسیدکه در طول دو سال گذشته به بهانه ی تحریمهای آمریکا بیشترین فشار ممکن را به مردم تحمیل نمودند،وطبق عادت دیرینه ی خود کوچکترین اعتراضات را با شکنجه،اعدام،تبعید و زندان در نطفه خفه میکردند تا جایی که مردم چاره ای جز تمکین و اجرای خواسته های انان نداشتند،ومردم را در شرایطی قرار دادند که اگر یک روز کار نکنند باید با شکم گرسنه سر بر بالین بگذارند،غافل از اینکه تحمل مردم نیز رو به پایان است و در انتظار انفجاری بزرگ هستند که این جرقه از سوی خود دولت زده شد و با سه برابر کردن قیمت بنزین در بامداد تاریخ بیست و چهارم آبانماه موجب انفجار این انبار باروت وفوران خشم مردم شدند،وابتدا مردم به صورت مسالمت آمیز دست به تجمع و اعتراض نسبت به این تصمیم دولت زدند که با برخورد شدید نیروهای امنیتی،بسیج،یگان ویژه و لباس شخصی به مرز فوران و آشوب رسید که در دو روز گذشته مردم غیور ایران از تمام شهرها و استانها یکصدا نابودی و برکناری رژیم را خواستارند و در این میان ده ها تن از مردم متاسفانه به شهادت رسیده اند .
در این راستا ملت غیور  کورد در ایران که همانا بیشترین ظلمها از جانب دولت حاکم متوجه آنها بوده همانند همیشه که زیر بار حرف زور نرفته و سرتعظیم برای هیچ حاکمی خم نکرده ،چه بسا سرها در این راه فدا کرده اند همراه و همپای دیگر هموطنان در ایران برای براندازی رژیم غاصب آخوندی به میدان آمده اند و تا کنون بنا به شواهد و آمار بیشترین  جانباختگان  را تقدیم  شورش آزادیخواهانه خلقهای ایران  کرده اند.
سازمان یاری کورد یارسان و اتحاد انقلابیون کوردستان به عنوان سازمانهای همپیمان و مستقل و مبارز که سالهاست در دفاع از حق مسلم مردم کورد  و جامعه ی یارسان فعالیت و مبارزه دارد از تمام احزاب سیاسی و اجتماعی در کوردستان بزرگ اعم از شمال،جنوب،شرق و غرب کوردستان تقاضامند است  کە  با اتحاد و همبستگی ملی به یاری هم وطنان خود در شرق کوردستان  بشتابند و حمایت خود را از  ملت کورد و دیگر هموطنان ایرانی در برابر رژیم خونخوار آخوندی اعلام کنند.

اتحاد انقلابیون کوردستان و سازمان یاری کورد( یارسان)

منوچهر پیرمرادی عضو رهبری18.11.2019

Likes(4)Dislikes(0)