پیام سازمان یاری کورد بە مناسبت جشن خاوندکار و مبارزه و اتحاد ملت کورد و یاران یارسانی

0
43

پشاپیش فرارسیدن ایام مقدس خاوندکار را به ملت کورد و  یکایک یاران یارسانی در هرگوشه ازسرزمین پهناور تبریک عرض مینماییم و آرزومندیم که روزه و نذر و نیاز یکایک عزیزان مورد قبول درگاه حق قرار بگیرد و با برگزاری این ایام که ریشه در باور و فرهنگ ملت کورد دارد باری دیگر شاهد همبستگی و تجدید عهد و پیمان تمام یاران با آیین و فرهنگ یاری به موجب زنده نگه داشتن این امانت تاریخی که بمانند گوهری درخشان در تاریخ ملت کورد است، باشیم و با اتحاد و همبستگی، این امانت مهم و میراث نیاکانمان را با پذیرش مسئولیت به دست آیندگان ملت کورد و جامعه یارستان برسانیم و در حفظ این باور مهر و یکتا پرستی گامهای خوبی را برداریم.

دوستان و یاران گرامی، جشن خاوندکار عيد مذهبی پيروان آيين يارسان است که اين جشن همزمان با شب چهاردهم نخستين ماه قمری از آغاز چله‌ی زمستان كُردی و درايام آبان ‌ماه خورشيدی و ماه نوامبر میلادی برگزار میگردد ودرمیان جامع یارسان از اهمیت بالایی برخوردار می باشد زیرا در این تاریخ بود که سلطان سحاک همراه با سه تن از یارانش توانستند با یاری حق درنبردی نابرابر در برابرسپاه اسلامی چیچک در واقعه غار مرنو پیروز گردند و پس از آن همراه با چند تن دیگر از یاران وفادار در هورامانات جمع یاری را بنا نهاده و راه و رسم آیین یاری واسرار آن را به شکل علنی در میان ملت کورد که از پیشترتا کنون به دست سپاه اسلام شیعه وسنی اشغال گردیده ترویج نمایند تا نماد وسیستمی برای آیندگان در جهت اتحاد و تکیه بر نیروی جمعی ملت کورد، درخصوص مبارزه در برابر دشمنانی که سالیان متمادی حق و حقوق این ملت را پایمال نموده، باشند.

یاران گرامی، همانگونه که آگاه هستید یکی از برترین شاخصه های آیین یاری، تکیه بر نیرو وقوای جم برای حل اختلافات و برطرف نمودن مشکلات و همچنین دفاع از حق و حقوق انسانی و برابری جنسیتی زن و مرد می باشد، که متاسفانه از بدو آشکار سازی آیین یاری به فرمان سلطان با مخالفت طیف گسترده ای از حاکمان اسلامی از آن دوران تاکنون روبرو بوده است و به همین سبب موجب گردیده تا بسیاری از ره روان آیین یاری واکنش های متعددی را برای مقابله از خود نشان دهند که این واکنشها گاه به اشکال فردی و گاه در غالب گروه های جمعی بوده است که در این میان جا دارد یاد کنیم از خانواده های جانباختگان وعزیزانی که در راه دفاع از باور و آیین یارسانی جان فدایی نمودند تا در مقابل ظلم ظالمانه ایستادگی و پرده از تبعیضات دینی و فرهنگی  بردارند و به ما و شما یاران این پیام را برسانند که مرگ با عزت بهتر از زندگی با ذلت است و درراه دفاع از باورمان در تقابل با جبر حاکمان زمان با اتکا به نیرو جم و اتحاد و همبستگی، مبارزه واین اجازه را به آنان ندهیم که در بین ما و ملت مان تفرقه ایجاد نموده و بدین طریق راه نفوذ برای غلبه کردن بر دین و باور وفرهنگ و زبانمان ایجاد نمایند و مانع از همبستگی دیرینه و اتحاد در میان ملت کورد و یاران یارستانی گردند.

در روزهای گذشته که پشت سر گذاشتیم با شرایطی بە استقبال جشن خاونکار میرویم که دشمنان ملت و خاک کردستان با وجود تضادهای ملی، مذهبی،جغرافیایی و سیاسی کە با هم دارند برای سرکوب ملت کورد گرد هم آمدە و از هر طریق ممکن ملت ما را زیر فشارهای سیاسی نظامی و اقتصادی گذاشتەاند و میخواهند با زور و اختناق خاک میهن ما را مانند ١٠٠ سال گذشتە، دراشغال خود داشته باشند.جای تاسف است کە اتحاد بین ملت کورد،امروزه بیش از هر زمانی ضعیف تر است واحزاب و سیاسیون کورد بە هیچ راە حل منطقی برای مبارزە با دشمنان دست نیافتەاند عمده دلایل آن قدرت طلبی عده ای و تکیه بر قدرت است.ما جامعەی یارسان و سازمان یاری کورد باری دیگر در این روز مبارک از تمام ملت کورد و احزاب سیاسی کوردستان خواستاریم، حزب گرایی و قبیلە گرایی را کنار گذارده وبە مسائل کلان ملی و آزادی کوردستان که بزرگترین خواست وآرمان جانباختگان کردستان است بنگرند وبا اتحاد بە سوی کنگرەی ملی کردستان گامی جدی بردارند کە ضامن پیروزی خلق و خاکمان وسدی آهنین باشند در تقابل با دشمنان از آنکارا تا دمشق ، تهران و بغداد.درروزهای که سپری میشود شاهد هستید که دولت فاشیست ترکیه به مناطق شمال سوریه حمله کردن و کوردها رو بمباران کردن که هزاران کورد کشته وبی خانمان شدند و چندین روستا مجبور به ترک خانه هایشان شدند. آیا این همه ظلم و ستم در حق کوردا تا کی ادامه داره؟ ما میدانیم برای رسیدن به حق وحقوق سیاسی و انسانی باید تلاش کرد و در مقابل دشمنان ایستاد و در این راە  مبارزە ما احتیاج به پشتیبانی و همیاری همەی کوردهای مبارز و آزادی خواه، بخصوص کوردهای یارسانی هستیم تا بتوانیم همە با هم و با همت همدیگر این فرهنگ و تاریخ کهن ملت کورد را حفظ کنیم. بی توجهی دولت اسلامی ایرانی به خواسته های ما یارسانیان ما را وادار نموده است تا به تبلیغ و مبارزه در مقابل ظلم و ستم ایستادگی نماییم تا بتوانیم از این طریق  به حق و حقوق از دست رفتەمان برسیم و با پخش و چسباندن اعلامیه و آگهی در مناطق یارسان نشین(کرمانشاه، اسلام آباد، کرندغرب، روستاها و …..) در سال روز خاونکار که مهمترین و بزرگترین جشن یارسان است مردم را آگاه و با خبر کنیم و با این کار صدای خود را به گوش همه برسانیم..

سازمان های یارسانی بسیاری هستند که در این زمینه فعالیت میکنند، اما شاهد آن هستیم که هواداران سازمان یاریکورد در ایران در سالهای گذشته و امسال نیز در ایام خاونکار با کمک و پشتیبانی سازمان یاریکورد دست به تبلیغات گستردەای در ایران و استان کرمانشاە کە بیشترین تعداد کردهای یارسانی آنجا سکونت دارند زدند و اعلامیه و آگهی یاریکورد و شعارهای انتخاب شدە توسط رهبری سازمان را به طور گسترده در همه جای استان کرمانشاه چسبانده و پخش کردند که با این کار مبارزه و اعتراض خود را اعلام کنند و در حال تلاش و فعالیت برای رسیدن به هدف شان یعنی ایجاد همبستگی و اتحاد در این مناطق دربین مردم کورد و یارسانی وآزادی سرزمین مادریمان یعنی کوردستان هستند.. .جشن خاونکار و مشکلات برگزاری آن در ایران و مقاومت مردم کورد یارسان با جمهوری اسلامی برای حفظ مراسم خاونکار در ایران در شهرها و مناطق یارسان نشین بسیاری از یارسانیان هستند که با فرا رسیدن جشن سە روزه خاونکار با شادی و دور هم جمع شدن بە استقبال خاونکار میروند و سە روز را روزە میگیرند و به خوبی مراسم خاونکار و نذر نیاز را برگزار می کنند و اجازه نمی دهند این آداب و رسوم کە نیاکانمان برایمان حفظ کردەاند کمرنگ و فراموش شود.ما میبینیم کە کوردهای یارسان با وجود فشارهای روزمرەی جمهوری اسلامی بر آنان، هیچ وقت دست از عقاید خود کە همان پاکی ،راستی،نیستی و ردا است نکشیدەاند و جمهوری اسلامی هم تعدای از مردم یارسان را در شهر و روستاها از بین برده و عدەای را اعدام کرد و تعدادی را نیز با زندانی کردن محاکمه نمود و شماردیگری نیزاز سرنوشتشان اطلاعی در دست نیست و همین طور به اشکال گوناگون آنان را سرکوب نموده است و یکی از عوامل اصلی این جنایات، آیین و فرهنگ مردم کورد است و درتاریخ سرزمین کوردستان یارسانها هیچ وقت از خواست خودشان عقب نشینی نکردند و امروزە نزدیک بە چهار دەهە است که بە جمهوری اسلامی و اربابانشان ثابت نموده اند کە راهی برای نظام اسلامی ایران وجود ندارد وباید این واقعیت را بپذیرد و حق و حقوق بر حق مردم یارسان را رعایت نموده ویا اینکە مقاومت و ایستادگی ادامە دارد تا آن زمان که خواست خاونکار بر خاک و میهن کردستان حاکم شود.در پایان یکبار دیگر آرزومندیم که  ملت کورد و یاران یارستانی با سرلوحه قرار دادن چهار اصل پاکی و راستی و نیستی و ردا و تجدید میثاق با ذات حق و سلطان سحاک، شاهد همبستگی و اتحاد در میان ملت کورد باشیم، و امیدواریم که به این طریق ملت کورد آغوش خود را بر روی یکایک برادران خود بدور از هرگونه تفرقه دینی وآیینی و اختلاف سلیقەای بگشاید تا همگی بتوانیم با تمامی باورهای مقدسمان و تمامی باورهای ملی و مذهبی،  در زیر سایه یک پرچم و کشور آزاد کوردستان قرار گرفته و حق حقوق یکدیگر را مورد احترام قرار دهیم.

سازمان یاری کورد (یارسان) افشین یاوری عضو رهبری سازمان

پاسخی بگذارید