پژاک: جشن خاوندکار سمبل مقاومت‌گری آئین یاری است

0
19

جشن خاوندکار آئین یارسان فرارسیده و «کوردیناسیون حزب حیات آزاد کردستان, پژاک» با صدور بیانیه‌ای این جشن را به تمامی پیروان آئین یاری تبریک گفته و می‌گوید:« جشن خاوندکار نیز که سمبل مقاومت پیروان آئین یارسان می‌باشد, یکی از ارزش‌های همه خلقمان است.»

کوردیناسیون پژاک با صدور بیانیه‌ای جشن خاوندکار را به پیروان آئین یاری تبریک گفته و آن را از ارزش‌های خلق کرد می‌داند.

پژاک در بیانیه خود گفته:«آئین یارسان یکی از آئین‌هایی می‌باشد که در طول تاریخ همیشه با ظلم و استبداد مبارزه نموده است و به این دلیل نیز همیشه از طرف حاکمان مورد ستم قرار گرفته است. یکی از اصول مقاومت برای هر خلقی حفظ ارزش‌های فرهنگی ـ دینی است. زیرا ادیان خود نماد مقاومت و ایستادگی در برابر ظالمان می‌باشند. بدون‌شک آئین یاری نیز از این قاعده مستثنی نیست. پیروان آئین یاری توانسته‌اند با حفظ هویت آئین فرهنگی خود, در تمام دوران‌های تاریخی خود را درون کانون‌های مقاومت حفظ نمایند.»

پژاک در ادامه می‌افزاید:

«با توجه به اینکه مقاومت هویت مشترک خلق‌کرد می‌باشد وریشه در رنج‌ها و تلاش‌های این خلق در طول دوران مبارزاتیش دارد, لذا همه ادیان و مذاهب و فرهنگ‌ها نیز در کردستان از ارزش‌های مشترک برخوردارمی باشند. جشن خاوندکار نیز که سمبل مقاومت پیروان آئین یارسان می‌باشد, یکی از ارزش‌های همه خلقمان است.

در این راستا بعنوان حزب حیات آزاد کردستان, پژاک, فرارسیدن جشن خاوندکار را به همه خلقمان بویژه پیروان آئین یارسان تبریک و تهنیت می‌گوییم.»

پاسخی بگذارید