پشت پرده دیدارهای عوامل حکومتی ایران با رهبران جامعه یارسان وآقا سیدنصرالدین حیدری

0
34

پس از آگاه شدن از دیدار مسئولان حکومت ایران با جوامع مدنی یارسان وهمان طور دیدار با جناب آقا سید نصرالدین حیدری یکی از رهبران مردم یارسان درغرب کشور سازمان یاری کورد بر آن شد که پشت پرده این بازدید ها را برای آگاهی سازی بیشتر مردم یارسان مورد بررسی قرار دهد .

 با توجه به اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی هیچ نامی از ملت یارسان و پیروانش برده نشده واز سوی دیگر مراجع دینی شیعه در ایران پیروان این آئین را انحرافی قلم داد کرده و اظهار میدارند که هرگونه ارتباط ازجانب مسلمانان ومخصوصا سر دم داران حکومتی با رهبران واعضای این باور عبور از خط قرمزهای نظام اسلامی است ،اما در مدت گذشته ما شاهد دیدار عده ای از مسئولا” استانداری کرمانشاه وحامیان اصلاح طلبان در کرمانشاه با یکی از رهبران جامعه یارسان در غرب کشور بودیم که این دیدارها از جانب سازمان یاریکورد برای آشکار سازی مطالبات آنها از رهبران جامعه یارسان وملت یارسان که بالغ بر 3میلیون نفر هستند مورد توجه قرار گرفت واولین سوالی که در اذهان عمومی به وجود آمده این است که چرا مسئولان حکومتی این خط قرمزی را که برای خودشان تعریف شده است را نادیده انگاشته و هدف آنها از این عمل چه بوده است؟
آیا میتوان این عمل مسئولا” را تلاشی برای احقاق حقوق وبه رسمیت شناختن باور مردم یارسان تلقی نمود،؟که در جواب میتوان به صراحت به آن پاسخ منفی داد زیرا همان گونه که اشاره داشتیم از نگاه حکومت ومراجع تقلید شیعیان ملت یارسان یک ملت انحرافی وبعضا”کافر تلقی میشوند وهرگونه ملاقات وهمکاری با آنها نقض خط قرمزهای نظام حاکم است .
حال سوال بعدی این است که پشت این دیدارهای عوامل دولتی با احزاب و رهبران فعال جامعه یارسان در ایران چه سیاستی نهفته است وبرای پاسخ به این سوال ابتدا باید جامعه یارسان و عمل کرد آن را در گذشته مورد توجه قرار داد تا جواب شفافی برای این موضوع ارائه داد که میتوان با توجه به عمر 38 ساله نظام اسلامی وکارنامه آن که نتیجه خوبی را از خود برای مردم ایران و ملت کرد و مردم پیرو آیین یارستان  بجای نگذاشته اشاره داشت واین امر موجب ترد شدن هر روزه ومنزوی شدن حکومت ایران مخصوصا در غرب کشور از جانب مردم یارسان شده است که باتوجه به جمعیت قابل توجه پیروان این آئین راستی که به حق پاکی ویکرنگی در آن موج میزند وبالغ بر سه میلیون  نفرمیباشد میتوان نقش  مهم آنها را در مشارکت های سیاسی و تصمیم گیریهای کلان کشوری و منطقه ای  نقشی مهمی به شمار آورد ،
اما از آنجایی که به این مردم در بدو تشکیل نظام و تدوین قانون اساسی هیچ نقشی ایفا نشد در سالهای بعدی نیز شاهد پایمال شدن حق وحقوق شهرواندان پیرو آیین یارسان بودیم  که در پاسخ نه تنها ملت یارسان بلکه رهبران آن نیز در واکنش به سیاستها و تبعیض های حکومتی عدم مشارکت خود را در انتخاباتهای گذشته بارها با صراحت نشان دادند وحال این جمعیت که به نوبه خود میتوانند نقش پررنگی در تائین سرنوشت کاندیداها داشته باشند مورد توجه عده ای از سودجویان حکومتی به جهت منافع شخصی قرار گرفته اند تا با چاپلوسی وزدن نقاب گرگ در لباس میش بتوانند از جمعیت موجود بهره وری لازم را به عمل آورند ومسائل ومشکلات ملت کرد ویارسان را خلاف واقعیت جلوه دهند. واما اکنون سازمان یاریکورد این دست از رفتارهای عوامل حکومتی را مورد انتقاد قرار میدهد واز ملت فهیم یارسان تقاضای آن را دارد که بر اصول اخلاقی همراه با وحدت جمعی خود برای از بین بردن سدی که توسط  عوامل  وحکومت ایران در برابر مردم یارسان در بدو تشکیل حکومت شکل گرفته است پایبند باشند و با آگاهی مورد سودجویی و سواستفاده ابزاری این دست از سیاست مداران  وسودجویان حکومتی قرار نگیرند تا با امید حق بتوانیم برای رسیدن به آزادی و دموکراسی دست به دست یکدیگر داده و عاملا تفرقه و تزویر را از آیین و باور خود به زداییم
کمیتەی مرکزی سازمان یاری کورد ٧.١١.٢٠١٦

didar-said-nasradin

پاسخی بگذارید