هیرش مکریانی: حال قضاوت را به تمامی خوانندگان واگذار و از افرادی که خود را مدافع حقوق بشر میدانند می خواهم تا پیگیر چنین جنایاتی باشند که بنام مبارزه در کردستان ایران به وقوع پیوسته است به نهادهای حقوق بشری ارسال و در افشای چنین جنایاتی اقدام نمایند.

پروژه ای بنام مبارزه یا قتل عام کرمانشاه و ایلام

هیرش مکریانی

بنده بعنوان شخصی مهابادی بسیار خوشحال شدم که بالاخره کرمانشاهیان و ایلامیانی که گفته می شد:(حس مذهبی آنان بر کردبودنشان غلبه کرده است) در مبارزات جنبش کردی مشارکت گسترده ای در خود ایجادکرده اند!. باور کنید زمانیکه می شنیدم یا میدیدم کرمانشاهیان و ایلامیان شیعه مذهب رو به احزاب کردی نموده اند از خوشحالی در پوست خودم نمی گنجیدم و رویایم این بود که دیگر کردستان آزاده شده است. اما این شور و شوق و خوشحالیم طولی نکشید و با آمدن داعش و عضوگیری حزب آزادی کردستان(پاک) که رهبری آنرا علی قاضی به یا بهتر بگویم جناب حسین یزدانپاه در دست دارد به یاسی مبدل شد که به شرح آن در ذیل خواهم پرداخت.
با تبلیغاتی که در فضای مجازی شد و همه ی ماها دیدیم که تیپی بنام تیپ مانشت ایلام در حزب پاک راه اندازی شد و در فیلم منتشر شده از آنان که همه با لهجه ی کلهوری حرف میزدند به وضوح حضور کرمانشاهیان و ایلامیان چشمگیر بود!. اما زمانی زیادی سپری نشد که پس پرده ی چنین مشارکتی از این دو استان در این حزب برایم برملا گردید. با رویت آنانی که توانسته بودند از این حزب جان سالم بدر ببرند و طبق اظهاراتی که از آنان شنیده شد، شگرد حزب پاک در جذب این جوانان بسیارجای شگفتی شد. وقتیکه پای سخنان اهالی این دو استان که در پاک عضویت داشتند نشستم، قضیه ی جذب آنان برخلاف عضویت پذیری احزاب کردی ایرانی بود. اکثراین جوانان که از کرمانشاه و ایلام به عضویت»پاک» در آمده بودند، نقطه ی مشترکشان در جذب آنان همچون استخدامی دولتی البته با وعده و وعیدهایی فراتر از ساختار هردولتی همچون: دادن حقوق کافی، ماشین و خانه و حتی زن گرفتن به وضوح در گفته های آنان بود.
یکی از عملکردهای این حزب تغییردادن نام افراد عضو در این حزب بود. ایلامیانی که در این حزب بوده اند و یا اگر مانده اند و موردغضب یزدان پناه و افراد تحت امرش قرار نگرفته اند با نامهایی مستعار: مانشت، ایوان، خزل، بدره، پژمین، شیروان، باجک، گچی، کارزان، ملکشاهی و سیروان، آلامتو و تاراج و… نامگذاری شده اند. البته این نامها برایم عجیب بود!. ولی با تحقیقی که از دوستی ایلامی داشتم و بعمل آوردم برایم ثابت شد که این نامها، نام مناطق یا اشخاص نامدار ایلامی و یا حتی نام عشایر معروف ایلامی است که برآنان نهاده اند.
تا اینجا ایرادی وارد نیست و شاید این توجیح برای حالت مبارزه باشد، اما نابود کردن و از بین بردن این اشخاص تا به تصفیه کردن فعالیت احزاب کردی و مخرب بودن چنین فعالیت حزب پاک در همگرایی و حس ملی کردی در این مناطق و آشنا نمودن جوانانی معصوم با مقوله ای امنیتی بنام اطلاعات ایران برای آندسته از اشخاصی که توانسته اند از دست این حزب فرار کنند و به محل سکونت خود بازگردند شق دیگر عداوت یا بهتر بگویم انتقامی اطلاعات وارانه است که حزب پاک در آن هیچ کوتاهی نکرده و بخوبی پروژه ی امنیتی جمهوری اسلامی یا خواسته یا نخواسته را در این دو استان اجراء نموده است. بجای همگرایی و ایجاد حس ملی کردی در بین کردهای شیعه مذهب با سایربرادران کرد سنی مذهب خود، نفرت و کینه ای ایجاد شد ومیزان تخریبات چنین عملکرد حزب پاک بیش از آنست که تصور شود. ایلام و کرمانشاهی که از نظر گرایشات کردی در حال شکوفایی بود، متاسفانه انتقام حزب پاک و سران آن از کردهای این مناطق که تا کنون دلیلش برایم مشخص نیست و نیاز به تحقیق بیشتری دارد، در اوج شکوفایی و غنچه دادن بهار کردی در این مناطق، همچون گلی که نفت به پایش بریزند، پژمرده و از ریشه خشکانیده شد.
حالا به پرده برداری از جنایات این حزب که ذکر کردم همچون انتقامی به نظر میرسد نسبت به اهالی این مناطق می پردازم.
حسین پزدان پناه که فردی زیرک و دارای اطلاعات مکفی که با عضویت افرادی از این مناطق، نسبت به کشمکشهای عشیره ای در ایلام و کرمانشاه و حساسیتهایی که دیرزمانی است در بین مردمان این مناطق وجود دارد و نهادینه است، در واقع با یک تیر دونشان را میزند. هم آنانرا به جان هم می اندازد و هم احساسات مردم وابسته به آن اشخاص را بسمت خود جلب می کند. البته برای همه ی ما روشن است که حزب پاک در جنگی نیابتی حضور دارد که هیچ ربطی به کردستان ایران ندارد و براساس تحقیقات بعمل آمده جریانی کردی برای انتقام گرفتن از سایر احزاب کردی در کردستان ایران شاید هم با چاشنی پشتیبانی امنیتی وزارت اطلاعات ایران و خالی نمودن انرژی مخالفت کردی در این مناطق دست به چنین اقدامی زد(البته گذشت زمان همه چیز را مشخص و باید صبر کرد).

در جریان شهادت بدره(بهمن یارمحمدی)،کارزان(مهدی شرابی) و ارکان(الله نور محمدی) که هر سه نفر از ایل ملکشاهی به ترتیب از طایفه ی حسی بگ دو نفر دیگر از قیطولی هستند، توسط شخصی بنام رحیم مصطفوی با نام مستعار»سیروان» اهل اسلام آبادغرب کشته شدند. پروژه ی کشته شدن این سه نفر از سوی سیروان که دارای پیشنه ی کیفری قتل در ایران(براساس اظهارات خود وی نزد ایلامیان) بوده و گویا ضدوبندی در بین وی و حسین پزدان پناه بعد از برملا شدن پرونده ی کیفری وی در این حزب، صورت می گیرد. آنهم کشتن سه نفر ملکشاهی توسط این قاتل و ایجاد پروسس شهیدپروری ننگینی با ذهنیت انتقامگیری که هردوسرش برایش سود بوده است، صورت می گیرد(شنیده ها حاکی از آنست که این سه نفر از ایل ملکشاهی در برابر حسین یزدان پناه تمردهای مکرری داشته اند). اکنون که آن سه نفر از بین رفته اند و به عنوان شهیدان پاک و شخص سیروان که معلوم نیست کجاست، بعنوان نفوذی جمهوری اسلامی به خانواده های این سه مقتول معرفی می شوند.
حال پرسشی باید در ذهن شکل گیرد که چرا شخصی بنام سیروان که اگر نفوذی جمهوری اسلامی است، سوءقصدی نسبت به سران این حزب یا شخص یزدان پناه انجام نمیدهد و سه پیشمرگه ی جوان بی گناه و تازه وارد بدین حزب را به قتل میرساند؟.
موضوع دیگر ناپدیدشدن پیشمرگه ای بنام علیرضا اسدی کرد با نام مستعار»شیروان» که اهل ایلام است و مدتی قبل از عضویت در حزب پاک در حزب دمکرات کردستان بوده است. براساس شنیده ها، در جریان عضوگیری حزب پاک در ایلام وکرمانشاه، شیروان نقشی فعال داشته و تمامی پیشنهادهای واهی را به اشخاصی که از این مناطق عضو شده اند را مطرح کرده است(اشخاص عضو شده بیان میدارند چنین عملکرد شیروان تحت نظر شخص حسین یزدان پناه صورت گرفته است).
از آنجا که حزب پاک چیز بنام استعفاء در قاموس حزبیش وجود ندارد، در جریان ماموریتی که به پیشمرگه های این حزب به مقصد مقر پاک در هولیر داده می شود، پنج تن از پیشمرگه های ایلامی تبار این حزب به نامهای:شیروان(علیرضا اسدی کرد)، خزل(علیرضا بیدارمغز پسرعموی شیروان)، ایوان(حسین ارزانش)، پژمین(احمد بادکیو) و مانشت(کیوان ناصری) با گرفتن اجازه جهت خرید مایحتاجی، از حزب پاک جدا و به مقر دمکرات مراجعه می کنند. بعد از سیر مراحلی بعنوان پیشمرگه ی حزب دمکرات کردستان، عضو این حزب می شوند. پس از مدتی شیروان با تماسی که با حزب پاک و شخص حسین یزدان پناه دارد، بدو وعده های مثل فرماندهی تیپ مانشت داده می شود. ایشان نیز بلافاصله بدون تصفیه یا استعفاء از حزب دمکرات کردستان بهمراه پسرعمویش خزل مجدداً به مقر حزب پاک در هولیر میروند.
پس از رفتن این دو نفر به پاک، خزل همچنان با افراد ایلامی عضو حزب دمکرات در ارتباط و بنا به گفته ی ایلامیان عضو دمکرات، ایشان از وضعیت خودش و شیروان ابراز نارضایتی نموده اند و قصد داشته به حزب دمکرات بازگردد. در جریان این تماسها بنده که مراودتی با اعضاء ایلامی حزب دمکرات داشتم با ذکر چنین موضوعی و عذاب وجدانی در خصوص گرفتار بودن انسانی در چنگال حزب پاک برایم ایجاد شد، با آنان راهی هولیر شدم. اما متاسفانه به محض ورود به هولیر و نزدیک شدن به مقر حزب پاک، موبایل خزل خاموش و تا کنون نیز که جویای احوال او از ایلامیان دمکراتی شده ام، مفقودالاثر است.
از شیروان و خزل که حالا نزدیک به یکسال است حتی خانواده هایشان نیز بی خبرند . معلوم نیست پاک با آنان چه کرده است!؟.
سند دیگر در این مورد نوشته های شایان ایلامی را عیناً در اینجا می آورم که دال برصحت داشتن گفته هایم می باشد:( سڵاو هاوڕێیان
تێبینی هەر کەس بێ ڕێزی بکات بلۆکی دەکەم
تاوانیان ئەوەیە کە سیاسەتی ئەو حیزبەیان بۆ قبووڵ ناکرێت جا بۆ دزین و ڕفاندن ئەوە یەکمجاریان نییە و هیوادارم کە بەدواداچۆنی بۆ بکەن لایەنە پەیوەندی دارەکان.
علی ڕەزا ئەسەدی کورد کە لە پارتی ئازادی ناسراو بە #شێروان ئیلامی و کە پێشمەرگەی زۆری هێنا بۆ ناو پارتی ئازادی و تیپی مانشتیان بۆ ساز کرد ماوەیەکی زۆر پێشمەرگەی حدک بوو و دوای ئەوە لە بەر هندێک کێشەی خۆی چۆو بۆ لای پارتی ئازادی کوردستان و بوو بە پێشمەرگە لەوێ دوای ماوەیەک کە زانی سیاسەتی ئەوان چۆنە لە گەڵ چەند هاوڕێیەکی دیکە ئیلامی هەڵات بۆیە دەڵێم هەڵات لە دەستیان چۆنکە ئەوان نەیاندەهێشت بێنەدەرێ لە ئەو حیزبە و دوای هەڵاتنیان هاتن بۆ ناو ڕێزەکانی حدک بە فرت و فێڵ چەند ئەندامی پارتی ئازادی عەلی رەزا و ئامۆزاکەیان بردەوە بۆ هەولێر کە کەل و پەلەکانیان وەر بگرنەوە ئەوە ماوەی ساڵێک و نیو زیاترە کەس ئاگای لێ نییە و بێسەرو شوێنە جا من پرسیارم لە ئەندامانی ئەو حیزبە واتە پارتی ئازادی کرد کە لە کوێیە کوتیان خۆی تەحویلی ئێران داوەتەوە تۆش پرسیای هیچ لە ئێمە مەکە کە کاردێکیان منی تەهدید کرد شاهیدم هەیە کە هەڕەشەی لێ کردم …. بەڵام وا نەبوو لە گەڵ ماڵیان و خزمەکانی عەلی ڕەزا قسەم کردووە کوتیان درۆیە و هێشتا کەس ئاگادار نییە کە پارتی ئازادی چیی بە سەر هێناوە ئێستاکەش دەستی کردووە بە دزینی ئەو پێشمەرگەکانی دیکە کە لەو حیزبە هەڵاتوون نازانم کێ جوابگوی ئەم هەموو کارە قیزەوەنانەیە خۆ سێ پێشمەرگەی دیکەش خەڵکی ئیلام کە وویستیان هەڵبێن بۆ خۆیان کوشتیان و جا کوتیان ئەوە بە دەستی یەکی دیکە کوژراون نازانم ئەگەر خەڵکی ئیلام نەبوایان و خەڵکی شارەکانی دیکەی ڕۆژهەڵات بوایان ئەو پێشمەرگانە ئێستە دونیاو هەموو کەسیان تێ گەیاندبوو بەڵام بەداخەوە بۆ ئەو ناوچانە هەر وا بێخیال بوونە و هەر واش دەبێ و کەس ووڵامدەر نییە).
در پروژه ی انتقام گیری پاک از اعضاء اش به ویژه ایلامیانی که از این حزب خارج شده اند یا بهتر بگویم متواری شده اند، همیشه حالتی آماده باش به خود گرفته و در پی ضربه وارد کردن بدانهاست.
اخیراً نیز شب دوشنبه  مورخ:14/9/2016 نیروهایی از اعضاء حزب پاک که رهبری آنانرا در حقیقت بجای علی قاضی، حسین یزدان پناه برعهد دارد، با مراجعه به مقر حزب دمکرات کردستان، شخصی بنام نادر ایلامی و شهرام بوکانی را که پیشمرگه های حزب دمکرات کردستان هستند را توسط فردی بنام»آراس مریوانی» که رابطه ای نزدیک با این دو پیشمرگه ی دمکرات دارد به مکانی خارج از حزب دعوت و در آنجا مورد ضرب و شتم قرار میدهند. نیروهای حزب پاک که معمولاً  خودرو و نحوه ی پوششان همچون نیروهای امنیتی اقلی کردستان بنام آسایش است، خود را نیروی آسایش اقلیم کردستان معرفی می نمایند و این دو نفر را جهت پاره ای توضیحات با خود میبرند.
بر اساس گفته های پیشمرگه های دمکرات و دو پیشمرگه ی دمکرات، این افراد از طریق آراس نامی متوسل به چنین عملی شده اند. در جریان مواجه با نیروهای پاک، نادر ایلامی که قبل از این عضو پاک بوده است، چندتن از اعضاء این حزب را شناسایی می کند و پای به فرار می گذارد.
در جریان تهدیدهای که نیروهای پاک نسبت به دو پیشمرگه ی حزب دمکرات بعمل می آورند، در ابتدا با معرفی خود بعنوان آسایش گوشی تلفن و کارت شناسایی شهرام را گرفته و به سراغ نادر میروند.
طبق اظهارات چندتن از نیروهای پاک به نامهای مستعار سیروان و سمکو که توسط نادر شناسایی شده اند در این آدم ربایی حضور داشته اند.
از سوی دیگر در شهر اربیل، آرام و هیمن که قبل از این عضو پاک بوده اند و اکنون عضو حزب دمکرات کردستان هستند، مورد هدف نیروهای پاک قرار می گیرند و در جریان رویارویی با نیروهای به اصطلاح آسایش، آرام ربوده می شود و هیمن نیز از محل حادثه متواری و خود را به مقر حزب دمکرات کردستان در هولیر میرساند.
پیش از این نیز شخصی بنام سیروس ایلامی بانام مستعار»کایا» که پیش از این عضو حزب پاک بوده و اکنون عضو حزب دمکرات کردستان است در شهر سلیمانیه توسط نیروهای پاک بی سروصدا ربوده می شود.
حال قضاوت را به تمامی خوانندگان واگذار و از افرادی که خود را مدافع حقوق بشر میدانند می خواهم تا پیگیر چنین جنایاتی باشند که بنام مبارزه در کردستان ایران به وقوع پیوسته است به نهادهای حقوق بشری ارسال و در افشای چنین جنایاتی اقدام نمایند.
از جناب محمدرضا اسکندی نیز درخواست دارم بعنوان شخصی که در لاهه سکونت دارند در دادگاه لاهه پرونده ای در این خصوص تشکیل دهند تا این گروه که نام حزبی را برخود نهاده اند، پاسخگوی جنایاتی باشند که انجام داده اند. امضاء محفوظ
Likes(2)Dislikes(0)