ویدیو دلخراشی از حیوان آزاری توسط عدەای از مردم روستای شختان پیرانشهر

0
19
چند روزیست که شاهد ویدیو دلخراشی از حیوان آزاری از طرف عده ای نا اهل هستیم که عامل تاسف  برای ملت کورد هستند زیرا با لباس کوردی این عمل را با وقاهت تمام انجام میدهند که بنده به نوبه خودم شرمگین باشم از آنکه بعنوان کورد شاهد اینگونه صحنه هایی هستم .
این ویدو طبق اطلاعاتی که به دست ما رسید مربوط به روستای شختان از توابع شهر پیرانشهر است که در گذشته خود سابقه درخشانی دارد از مهربانی ومهمان نوازی تا رشادت های غیور مردانش در دفاع از ملت کورد وجای دارد یاد شهیدان عزیز از دست رفته در این منطقه شهید عبدالله صابر و شهید عمر قناس را زنده کنیم و به اهالی شختان یاد آور شویم که به کدام سو پیش میروند ؟در باور ما نمیگنجد که این چنین بر سر آنان آمده باشد که فرهنگ و تاریخ خود را به این زودی فراموش کرده باشند . مگر نه آنکه ملت کورد درتاریخ خود همیشه حامی محیط زیست و حیات وحش بوده است وبخشی از کارنامه روشن مردمان کهن کورد همین است چه بر سر ما آمده است که امروز شما با وقاهت تمام اینگونه عمل میکنید ؟
حال ما به نوبه خود از تمامی عزیزان که شاهد این ویدیو بوده اند خواستاریم که عوامل آن را شناسایی و مورد تحریم خود قرار دهند تا درس عبرتی باشد برا آنها ودیگر کسانی که این دست رفتارها را انجام میدهند شاید که تسکینی باشد بر درد ما وتمامی حامیان محیط زیست وحیات وحش و امیدواریم که انها از کارخود احساس ندامت کنند وما شاهد عملی معکوس
.از آنها در راستای احیای حیات وحش ومحیط زیست باشیم
هادی فرضی مدیر سایت یاری کورد

پاسخی بگذارید