آقای نخست وزیر در مورد حقوق بشر در ایران صحبت کنید!

نخست وزیر عزیز جناب استفان لوفن:

شما به‌ خوبی از نقض حقوق بشر در ایران مطلع هستید و با توجه‌ به‌ سفری که‌ در ماه آیند به‌ آن کشور دارید ما خواهان آنیم شما را از وضعیت وخیم و نقض همه‌ جانبه‌ حقوق بشری و شهروندی اعمال شده‌ بر جامعه‌ یارسان(پیروان ئایین یاری) بیشتر مطلع سازیم.

تاریخ ئایین یاری در مناطق جغرافیای کنونی ایران و عراق ریشه‌ در قبل از به‌ وجود آمدن دین اسلام دارد ، و همیشه‌ از طرف حاکمان مورد آزار و اذیت و سرکوب قرار گرفته‌ اند ، در حال حاضر برای مردم یارسان در ایران تنها سه‌ گزینه‌ موجود است:

١-ایمان و باور آوردن به‌ دین اسلام و مذهب شیعه و بهره‌ مندی از حقوق مدنی اندک.

٢-با وجود نقض تمام حقوق بشر تعریف شده‌ جهانی ، به‌ زندگی خود ادامه‌ دهند.

٣–ترک سرزمین مادر خود.

جای اشاره‌ است  در سال 2015 تعداد زیادی از یارسانی ها به‌ کشور سوئد مهاجرت و درخواست پناهندگی از این کشور را نموده‌اند.

حقوق انسانی مردم یارسان به‌ صورت قانونی از طرف رژیم اسلامی ایران سرکوب و رد گردیده‌ است ، این اعمال و نقض آشکار حقوق یارسان تا کنون به‌ کرات گزارش شده‌ و چندین سازمان بین المللی حقوق بشر مانند ، شورای حقوق بشر (گزارش سال 2002)، سازمان عفو بین الملل (گزارش، دسامبر 2004 سپتامبر 2007، 2008) آنها را گزارش نموده‌ اند.

در ماده‌ های 12 و 13 قانون اساسی رژیم اسلامی ایران حقوق مذهبی یک شهروند تعریف شده‌ است ، که‌ در آن تنها پیروان دین اسلام و اقلیت های دینی مانند مسیحی، کلیمی و زردوشتی که‌ در قرآن از آنها نام برده‌ شده‌ از حقوق شهروندی برخوردارند.

آیین یاری در ایران نه‌ به‌ عنوان مکتبی از اسلام و نه‌ به‌ عنوان اقلیتی دینی ، شناخته‌ شده‌ و پذیرفته‌ نیست.

از سال 1979، پس از به اصطلاح «انقلاب اسلامی» در ایران، بسیاری از یارسانیان به‌ قتل رسیدند و یا زندانی شدند و بالغ بر صدها خانواده‌ مجبور به‌ ترک خاک خود شدند ، علاوه بر قانون اساسی رژیم اسلامی ایران  که موجب محرومیت حقوق بشری و مدنی برای مردم یارسان است در فعالیت های اقتصادی و سیاسی نیز به‌ دلیل مکانیسم انتخابات و گزینشهای ایدولوژیکی مانع از آن شده‌ که‌ مردم یارسان بتوانند به‌ شغلهای عمومی در جامعه‌ دست یابند.

در ایران مردم یارسان در نهایت سرکوب و تبعیض زندگی میکنند و حقوق مدنی آنها به‌ صورت آشکار انکار میگردد برای نمونه‌ حق نامزدی برای قوه مقننه و یا شرکت در سیستم سیاسی دولت، حق ایجاد و سازماندهی سازمان های غیر دولتی، حق اعمال مناسک دینی خود ، حق تحصیل در مقاطع آموزش عالی، و بدتر از همه  حق اشتغال در بخش دولتی به‌ دلیل گزینش های ایدولوژیکی را ندارند ، بدون شک این یکی از چالش های اساسی و موانع بزرگ بر سر راه‌ مردم یارسان است ، این خود ایجاد نابرابری در دسترسی به بودجه عمومی و فرصت های اجتماعی است و تاثیر آن در جامعه‌ یارسان با فقر و  بیکاری زیاد و زندگی دشوار و روزمره‌ قابل مشاهده‌ و درک است.

ما به‌ عنوان شهروندان سوئدی و باورمند به‌ آیین یاری(مردم جامعه‌ یارسان در سوئد) از شما تقاضامندیم حقوق بشر جهانی در مورد ایران را مد نظر قرار دهید و حاکمیت اسلامی ایران  را تشویق بنماید که‌ آیین یاری را به‌ عنوان عقلیت دین به‌ رسمیت بشناسند و حقوق مدنی و شهروندی مردم یارسان را در قانون خود اعمال نمایند.

این نامه‌ از طرف فدراسیون یارسان در سوئد و فعال حقوق بشر دکتر فریدون مرادی آماده‌ گردیده‌ است.

متن نامە لینک زیر را نگاە کنید

statsministern_tala_om_manskliga_rattigheter_i_iran

 

Likes(0)Dislikes(0)