من کرمانشاهی و کورد یارسانی پشتیبان باکور هستم

0
25

در جغرافیای کردستان سالهاست که علیه اشغال، آسمیلاسیون و رژیم‌های فاشیستی خلق کردستان در حال مبارزه‌ای بی‌ امان و خستگی‌ ناپذیر است.

در اثنای این مبارزات بهای آنرا خلق ما با کوچاندن اجباری ، غصب زمین‌ها ، اموال و تمام دارایی‌ها ، و حتی با جان خویش پرداخت کرده است،

این بها‌ها آن‌طور که رژیم‌های اشغال گر میپنداشتند خلق کردستان را خسته ، پشیمان ، عقب نشسته نکرد ، بلکه بر عکس برای کردستانی آزاد و دموکراتیک مصمم تر و مبارزه را گسترده تر و مقاومت را همه جانبه تر کرد،

خلق کردستان همچون دیگر خلق‌های تحت ستم در باکور (کردستان شمالی – ترکیه ) نیز برای شرافت باکور و تمام کردستان حماسه‌های فراوان آفریده و امروز این مقاومت بیشتر گسترده شده و در تمام کوهستانها ، روستاها و شهر‌های کردستان پخش شده است

بنیاد حقوق بشر دیابکر اعلام کرده است در بین سال های 1993 تا 1997 بیش از 5 هزار نفر از شهروندان عادی کورد ترکیه توسط واحد اطلاعات و ضدترور ژاندارمری ترکیه کشته شده اند و اجساد بیشتر قربانبان کشف نشده است

مناطق کردنشین ترکیه همواره جزو فقیرترین و توسعه نیافته‌ترین مناطق این کشور بوده‌اند و نرخ بیکاری جوانان. تهیدستی، بیکاری، محرومیت، سرکوب و خفقان در این منطقه بسیار زیاد است

خلق کردستان ( باکور ) که سالهاست که برای فرهنگ ، زبان و زمین‌های خود مبارزه میکنند ، از تابستان ۲۰۱۵ اعلام خود گردانی دموکراتیک کرده اند ، جهت جامعه‌ای فدراتیو و دموکراتیک و برای همین نیز از سر ، مال و جان مایه گذشته اند،

در کردستان برای خودگردانی دمکراتیک تمام خلقمان گویی یک عید را جشن میگیرند، و در برابر سیاست‌های اشغال ، تبعیض آمیز ، آسمیلاسیون و استثماری رژیم ترکیه خلقمان سالهاست که آب و خاک خود را ، فرهنگ و زبان خود را همچون سختی کار کارگر در معدن زغال سنگ حفظ کرده است.

دولت اشغالگر ترکیه و ارتش آن، اراده خود گردانی و دموکراتیک خلق ما را هضم نکرده است و به همین خاطر در حمله‌ای به کردستان، دهات به دهات و شهر به شهر ، از کودک ، پیر تا زن و مرد بی‌ دفاع دست به یک قتل عام زده است،

در برابر این قتل عام سکوت جامعه ترکیه و سازمان‌های بین الملی چیزی نیست جز در کنار این قتل‌عام‌ها قرار گرفتن، و به همین دلیل خلق کردستان که حمایت خلق‌های تحت ستم را با خود دارد در برابر این قتل عام وارد مبارزه میشود و دست به مقاومت می‌زند،

این سلسله مبارزات و مقاومت‌ها تنها متعلق به خلق کردستان نیست، بلکه مبارزه برای آزادی تمام خلق‌هایی‌ است که در منطقه و ترکیه زندگی‌ می‌کند، به همین دلیل در کنار این مبارزه نه بلکه درون این مبارزه جای بگیرید.

از ۱۴ دسامبر ۲۰۱۵ در کردستان یک قتل عام آغاز شده است، شفاف و واضح است که در برابر چنین قتل عام‌هایی‌ مقاومت و دفاع از خود برای هر خلقی حقی‌ طبیعی و مشروع است.

در طول این مدت که در جریان است در کردستان مبارزات سازمان یافته زیر مجموعه ” ی د گ ه” یک قدم به پیش گذاشتن را احتیاج دارد.

به هر حال این مقاومت تنها از سوی جوانان نیست که به نام تمام زنان و مردان ما در این مبارزه جای میگیرند.

در برابر آخرین شرایط جاری سازماندهی شدن خلق کردستان و سازماندهی کردن جهت مقاومت و مبارزه برای دفاع از خودگردانی و حق آزادی مان برای دفاع از حق طبیعی زنده ماندنمان، در برابر این ظلم‌های گسترده‌ای که به کورد های باکور میشود  استفاده از تمام راه کار‌های سیاسی و فیزیکی‌ برای دفاع از خلق کردستان یک حق طبیعی است..

من به عنوان کوردی یارسانی به عنوان  کادری از سازمان یاریکورد به نام انسانیت  پشتیبانی خودم و سازمانم را از حرکت کردهای باکور اعلام میدارم و سلام درود خودم و یارانم را بە رهبر زندانی شدە ملت کرد رهبر آپو میرسانم کە توانستە با فدا کاری چهار بخش کردستان را برای دشمنان ملت کورد بە جهنم تبدیل کند..

مجتبی فرضی )فریاد  که والی)

پاسخی بگذارید