رئیس کل حزب دمکرات کردستان عراق مسعود بارزانی گفت: ما مناطقی را که توسط حشد شعبی به کنترل درآمده است، با اراده ی خود و به شیوه‌ای صلح طلبانه تسلیم نموده‌ایم و هدف ما از این کار پیشگیری از جنگ بوده است.
مسعود بارزانی با پخش بیانیه‌ای اعتراف کرد که آنها کرکوک و مناطق اطراف را تسلیم حشد الشعبی و حکومت عراق کرده‌اند. وی گفت ‘ما نمی‌خواستیم نیروهای پیشمرگ وارد جنگ شوند و در همین راستا کرکوک را تسلیم کرده‌ایم.”

مسعود بارزانی در مورد عملیات ۱۶ اکتبر ارتش عراق و حشد الشعبی سخن گفت و اعلام کرد ‘برای جلوگیری از جنگ’ و دفاع نیروهای پیشمرگ تلاش کرده است و آنها مناطق مورد مناقشه را بدون جنگ تسلیم ارتش عراق و حشد شعبی کرده‌اند.

بیانیه‌ی رئیس کل پ.د.ک مسعود بارزانی به این قرار است:

“ارتش عراق و حشد الشعبی با شیوه‌ای نامحدود به مواضع ما حمله کردند. ما برای پیشگیری از جنگ و مقابله آنان با نیروهای پیشمرگ تلاش نمودیم. به همین دلیل مناطق مورد مناقشه را داوطلبانه و به شیوه‌ای صلح طلبانه تسلیم نمودیم.”

مسعود بارزانی ادعا کرد برای جلوگیری از خونریزی این کاررا انجام داده است.

روز ۱۶ اکتبر/٢۴ مهر، ارتش عراق و حشد الشعبی به ۴۰ درصد از خاک جنوب کردستان حمله کردند که طی آن نیروهای پ.د.ک و همچنین اتحاد میهنی ی.ن.ک بدون هیچ مقاومتی عقب‌نشینی کردند.

مسئولین نیروهای پیشمرگ اعلام کردند که آنها بر اساس فرمانهای رسیده عقب‌نشینی کرده‌اند.

منبع anf news

Likes(0)Dislikes(0)