مختصری از زندگینامه مرحوم سید قاسم افضلی:

0
49

 

هو اول و آخر یار

سوز ناله تنبورت با صدای اهورائی و ملکوتیت فراموش ناشدنیست و کسی را یارای آن نمیباشد که باور کند که تو دیگر نیستی.

کجاست آن صدائی که

چنی ابراهیم    لوام       او قطار          شا    فرما نامم  بابایادگار

سرمست سرخوش کله زرده بیم      وه شاابراهیم سرسپرده بیم

هوالحق

کسی که پیرش ابراهیم صور بو                     اگر نه گره آگر تنور بو

یا نه برقه ی سخت تیغ دوسربو                     یانه براقه مغز حجر بو

یام دورش الماس گوله ریزان بو       عالم نه سوزش گشت گریزان بو

اصلا نباید دلش وه خم بو               یام پی مرگ ویش شینو ماتم بو

دانشمند و فیلسوف و عارف ربانی یارسان و مسند نشین خاندان حضرت شاه ابراهیم استاد گرانمایه مرحوم آسید قاسم افضلی شاه ابراهیمی در اول فروردین ماه ۱۳۱۱ هجری شمسی در شهر کرند غرب «دالاهو کنونی» در خاندان عالی مقام حضرت شاه ابراهیم و حضرت آسید رضابیگ دیده به جهان گشود. وی در اوان جوانی تحت تعلیم و تربیت استاد و پدر ارجمندشان مرحوم آسید علیار افضلی شاه ابراهیمی «معروف به سید عزیزی» به کسب علم و طی مقامات عالیه دینی پرداخت به صورتی که در ابتدای جوانی مرجعی بزرگ گردید و در کنار پدر بزرگوارشان به ارشاد و راهنمائی مریدانشان پرداختند در همان ایام شروع به مرمت و ساخت اماکن متبرکه یارسان نمود که در زیر فهرست آن خواهد آمد . مرجع بزرگ جامعه یارسان آسید علیار افضلی شاه ابراهیمی بعد از خود ایشانرا جانشین و مسند نشین خاندان تعیین فرمودند و خزانه گوهربار کتب و دفاتر یاری و نسخه های خطی و شجره اجدادی حضرت آسید رضابیگ این خاندان را که خاندان آسیدمحمد گوره سوار و حضرت مولی علی متصل و از آن حضرت تا آدم صفی الله ادامه دارد که به مهر و امضاء علماء آن زمان رسیده است و سالیان دراز در این خاندان نگهداری میشد به ایشان سپرد .

مرحوم استاد آسید قاسم  افضلی شاه ابراهیمی از برجسته ترین کلام خوانان و تنبورنوازان جامعه یارسان و صاحب سبکی عالی در نواختن تنبور بود و استادانه تمامی مقام های حقانی را  اجرا و به مریدان و حقیقت پژوهان تعلیم میداد . آن بزرگوار در تمام جوانب فرهنگی و علوم دینی نشانه ای از خود به جای گذاشته و با دانشی الهی و جوهر ذاتی که در وجودش نهفته بود کلیه کلام های یارسان را گردآوری -ترجمه-تفسیر و تشریح نموده است.

بعضی دیگر از کتابهائی که به قلم و نام مبارک ایشان ثبت گردیده است از قرار ذیل است .

۱- سیری به سوی خاندان سید محمد گوره سوار «دوجلد»

۲- ترجمه و تفسیر دوره بابانائوث

۳- ترجمه و تفسیر دوره باباسرهنگ

۴- ترجمه و تفسیر دوره بابافقیه لرستانی

۵ -ترجمه و تفسیر دوره باباخوشین

۶ – ترجمه و تفسیر ۷۲ دوره پردیوری به همراه معنی لغات

۷ – ترجمه و تفسیر دوره شاه ابراهیم با قوشچی اوغلی

۸ – ترجمه و تفسیر دوره عالی قلندر

۹ – ترجمه و تفسیر دوره سید خاموش

۱۰ – ترجمه و تفسیر دوره سید فرضی و شیخ امیر

۱۱ – ترجمه و تفسیر دوره شاه حیاث

۱۲ – ترجمه و تفسیر دوره آسید براکه

۱۳ – شرح و زندگی نامه حضرت سید رضابیگ و سید اسماعیل

۱۴ – شرح و زندگینامه به همراه ترجمه و تفسیر دیوان حضرت تیمور بانیاران

۱۵ – ترجمه و تفسیر دوره حضرت تیمور ثانی

۱۶ – خوابنامه کامل التعبیرالیارسانه به قلم آسید فضل الله بیگ

۱۷ – دیوان اشعار و نامه های آسید قاسم افضلی شاه ابراهیمی

۱۸ – خاطرات و زندگی نامه و متن وصیت نامه حضرت آسید اسماعیل

۱۹ – کتاب عالم و آدم

۲۰ – ارائه مقاله ای در خصوص آداب و رسوم و اعتقادات اهل حق در کتاب دائره المعارف تشیع جلد سوم

     و چندین کتاب نیمه تمام دیگر که متاسفانه….. .

اماکن متبرکه ای که با همت و کردار مردم یارسان و با زحمات بیدریغ ایشان مرمت گردیده است به شرح زیر میباشد:

۱ – بازسازی و مرمت مرقد آسید رضابیگ اول در سرانه دالاهو

۲ – بازسازی و مرمت مرقد آسید رضابیگ ثانی در کرند غرب

۳ – بازسازی و مرمت چشمه مقدس هانیتا یادگار جدش حضرت شاه ابراهیم

۴ – ساخت زائرسرای حضرت شاه ابراهیم در چشمه هانیتا طی دو مرحله

۵ – نصب و راه اندازی بالغ بر ۶۰۰۰ متر لوله آب جهت آبرسانی به مرقد حضرت سلطان صحاک

۶ – بانی تعمیر و بازسازی مرقد حضرت داوود کوسوار در پردیور

۷ – بانی تعمیر و بازسازی مرقد مطهر آسید محمد گوره سوار در پردیور

۸ – بانی تعمیر و بازسازی مرقد مطهر حضرت مصطفی دودان در پردیور

۹ – همکاری جهت ساخت تکیه حضرت پیر بنیامین در کرند غرب

۱۰ – همکاری و راهنمایی در ساخت و مرمت گنبد حضرت پیر بنیامین و پیر موسی در کرند غرب

۱۱ – اقدام به تعمیر و ساخت کوشک حضرت سید اسماعیل در کرندغرب

۱۲ – تعمیر و مرمت مرقد آسید شمسعلی بیگ در گوره جوب گهواره

۱۳ – ساخت مرقد آسید اسماعیل

۱۴ – تعمیر و مرمت مرقد آسید جعفرخان و مرقد آسید افضل خان

۱۵ – بازسازی مرقد مطهر خاتون زینب مادر حضرت شاه ابراهیم در دالاهو

۱۶ – ساخت گنبد حضرت تیمور بانیاران

۱۷ – بازسازی مرقد هفتوانه در روستای هوکیانی از توابع کرندغرب

۱۸ – همکاری در ساخت و تعمیر تمامی جمخانه های مناطق غرب کشور

۱۹ – همکاری جهت نصب و راه اندازی برق منطقه بابایادگار و چشمه هانیتا.

قاسم تا دنیا بنیا بو نه سر       نه چرخ کبود تا یوم المحشر

دامان ابراهیم ور مدر نه دس       نگادارتن نه پیش و نه پس

قاسم پیر تو بوزه سوارن         نامش ابراهیم سام سالارن

 

پاسخی بگذارید