محکوم نمودن اعدام رامین حسین پناهی
طی آخرین اطلاعیه ای که به دست خانواده رامین حسین پناهی جوان22ساله کورد رسیده است، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی پیرو حکمی که از جانب دیوان عالی کشور پیشتر به تائید رسیده بود روز سه شنبه به قرنطینه زندان سپاه سنندج برای اجرای حکم اعدام منتقل گشته است.
رامین حسین پناهی یک نمونه از هزاران جوان کوردی است که در مخالفت با نظام و سیستم جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با ظلم و زور و ستم و تبعیضهای ملی، راه مبارزه آزادانه را برگزیدند تا صدای ملت کورد باشند در مقابل ظلم ظالمان که دستشان به قتل و کشتار و اعدام ملت کورد درچند دهه گدشته آغشته است.
همانانی که با زدن تبر به ریشه این ملت تنومند، گمان میکنند ساقه های آن را میتوان از پای در آورند، اما نمیدانند که قاضی محمد ها و رامین ها هرروز بیشتر از دیروز درمیان ملت کورد پرورش میابند و نخواهند گذاشت که سیستم فاسد جمهوری اسلامی به مقاصد شوم و پلید خود دست یابد، زیرا ما ملتی هستیم که تاریخمان به درازای وجود بشریت است و پایه های مدنیت و دمکراسی را از میان ملتمان بنای نهاده ایم.
در راستای این حرکت ننگین نظام اسلامی ایران که لکه ننگی است برای تاریخ بشریت، سازمان یاریکورد و اتحاد انقلابیون کوردستان، اعدام رامین حسین پناهی را توسط جمهوری اسلامی ایران محکوم دانسته و از یکایک مردم شریف ایران و ملت کورد در هرگوشه از این گیتی پهناور خواستار است که یک صدا در مقابل این عمل ننگین که جان جوانان ملتمان را به مخاطره میندازد و زندگی را از آنان میگیرد ایستادگی نموده و این حرکت را محکوم نماییم ومانع از گرفتن جان رامین و رامین های دیگر گردیم.

سازمان یاری کورد (یارسان) اتحاد انقلابیون کوردستان

2/5/2018

ramin hosain panahi

Likes(4)Dislikes(0)