قدردانی از نسل جدیدجوانان فعال یارسانی

0
30

 

درطی چهار دهه گذشته شاهد آن بودیم که عده بسیاری از فعالآن یارسانی چه در  ایران و  کشورهای دیگر از فعالیت در عرصه احقاق حقوق مردم کورد یارسان در فضای بسته کشوری و در خارج از مرزها از حرکت بازنمانده و به اشکال گوناگون در این عرصه فعالیت نمودند.
اما نکته قابل توجه که این امروزه نظر بسیاری از فعالآن را به خود جلب کرده است حضور نسل جدیدی از فعالآن در این عرصه است ،فعالآنی که این روزها بیش از پیش میتوانند در تایین سرنوشتشان تاثیر گذار و مثبت واقع گردند و ادامه دهنده راه نیاکان خود ودیگر پبشکسوتان باشند.
در این میان میتوان جوانانی که با علم و درایت و همچنین رعایت اصول بنیادی قوانین بین الملی  فعالیت میکنند به آقایان شورش مرادی و صفر عزیزی محققان و دانش آموختگان اروپایی اشاره داشت که با دانش و درک صحیح از قوانین بین الملی وآیین یارسان اقدام به همکاری با دیگر فعالآن یارسانی نموده تا در کنار دیگر پیشکسوتان وفعالان یارسانی در راستای شناساندن آیین یاری به جهانیان وثبت رسمی این آیین در جوامع بین الملی گام بر داشته و دوشا دوش این عزیزان گام برمیدارند .
یاران گرامی صفر عزیزی و شورش مرادی تنها کسانی بودند کە توانستند با برنامە ی کە در پیش دارند صداها و رنگهای مختلف جامع یارسان را دور هم گرد آورند .
حال به نوبه خود حمایت از این عزیزان را وظیفه دانسته و کمال قدردانی وتشکر را داریم وامید است که با مشارکت جمعی و حضور این دست ازجوانان فعال یارسانی بتوانیم تا رسیدن به نتیجه مطلوب همکاری لازمه را بجای آوریم ،واز یکایک این عزیزان قدردانی به عمل آوریم

علی فضلی کەواڵی

پاسخی بگذارید