فيلم كامل از حمله نيروى انتظامى به مردم روستاى «جليزي بالا» در دهلران به منظور مصادره زمين‌هاى كشاورزی‌شان

Likes(2)Dislikes(0)