🔴فوری/ پیام دایه شریه مادر رامین حسین پناهی در جلو زندان رجایی شهر جان پسرم در خطر است، رامین را جهت اجرای حکم اعدام به اینجا منتقل کردند، حال رامین خوب نیست، مردم به داد ما برسید. لطفا وسیعا منتشر کنید.
Likes(0)Dislikes(0)