زلزله ای که قلب حاکمیت را نشانه گرفت(کرمانشاه)

در تاریخ 21آبان ماه سال 1396شمسی زلزله ای 7.2 ریشتری غرب ایران یعنی کرمانشاه را به لرزه درآورد که تخریب فراوانی را از خود در این منطقه بجای نهاد.
پس از وقوع زلزله، مردم زلزله دیده در شوک حادثه قرار داشتند و به دلایل تخریب ها و تلفات بالای انسانی که زلزله از خود به جای نهاده بود افکار عمومی، معطوف به زلزله زدگان این منطقه شد و همگی چشم به کمکهای دولتی و عملکرد ارگان های ذیل صلاح و مربوط به امر بحران بودند که از همان ساعت و روز اول برای بسیاری شفاف شد که نهاد های دولتی انگیزه ای برای یاری رساندن به مردم زلزله زده و امدادرسانی به مجروحین و آوار برداری ندارند و مردم استانهای همجوار سریعا” اولین واکنشهای انسان دوستانه خود را نسبت به این موضوع نشان دادند که این اخبار در فضای مجازی به سرعت منتشر و سبب گشت تا افکار عمومی را نسبت به اخبار حادثه، بیشتر از آنچه که رسانه های داخلی پوشش دادند به خود جذب نماید و مردم عملا” وارد صحنه یاری رسانی و امداد شوند که این حرکت جمعی موجب گردید دولت اولین واکنشهای خود را نسبت به منطقه زلزله زده نشان داده و عده ای را برای بازدید به منطقه ارسال کنند.
نکته حائز اهمیت در این اتفاق که از چشم بسیاری پنهان ماند پیامها و اعتراضات انبوهی بود که از جانب مردم کورد زبان و آسیب دیده منطقه در غالب اعتراض به وضعیت موجود وعملکرد دولت و دیگر نهاد ها به شکل ویدیویی در فضاهای مجازی منتشر گردید که سبب شد دولت نوک پیکار را به سوی خود احساس نماید و واکنش قوی تری را از خود نشان دهد و شخص رئیس جمهور از این منطقه بازدید نماید که در این سفر خلاف تمامی سفرهای رئیس جمهوری، مردم منطقه به نشانه اعتراض هیچگونه استقبالی از او وهمراه هانش به عمل نیاوردند و حتی مستقیما” شعارهای اولیه بر علیه دولت از همانجا بر زبان مردم جاری شد و هنگامی که روحانی لب به سخنرانی گشود و نام سپاه را بر زبان آورد مردم اجازه ادامه صحبت را به او ندادند و موجب به هم خوردن نظم سخنرانی او شدند، این حرکت مردم داغدار منطقه، حقیر شمردن رئیس جمهوری و ضدیت علنی با سپاه قدس را بر همگان آشکار ساخت که به گونه ای اغلب رسانه ها این خبر را مورد پوشش قرار داد و اولین سیگنالهای مخالفت را به شکل علنی به تهران یعنی مرکز حاکمیت ارسال نمودند.
پس از آن شیر زنان و دلیر مردان کورد همچنان اقدام به نشر اعتراضات در خصوص مطالبات خود و ضدیت با دیدگاه سیاسی و اقتصادی نظام و ضعف مدیریتی نمودند که میتوان اعتراضات مردم کرمانشاه را اولین رویارویی جسورانه با نظام قلمداد نمود، زیرا پس از بازدید اکثر مردم ایران از استان کرمانشاه، عمق فساد نظام و سیستم آخوندی نمایانتر گشت و پرده ای دیگر از ماهیت نظام  در مقابل چشمانشان برداشته شد و این اخبار و اطلاعات طی روزهای بعد از امداد رسانی، در اقسا نقاط ایران دست به دست گشت و در این بین نقش صدا و سیمای جمهوری اسلامی در خفه نمودن صدای مردمی بیشتر از هر زمانی به چشم آمد تا جایی که عده ای از مجریان صدا و سیما به شکلی علنی و غیر علنی به این ضعف اشاره داشتند و موجب گردید افرادی مانند جواد خیابانی تابو شکنی کنند و در برنامه ورزشی فساد و رانت خواری نظام و عدم اختصاص بودجه لازمه جهت برطرف نمودن مایحتاج اولیه مردم کرمانشاه را درتریبون صدا و سیما برزبان بیاورند که حرکت ایشان و تمامی ویدویهای اعتراضی منتشر شده قبلی از مردم منطقه، این جرأت را در دل مردم دیگر نقاط ایران ایجاد نمود تا در خصوص مطالباتشان و همچنین معوقات بانکی بازنشستگان و فقرو بیکاری وفساد اداری و مالی و رانت خواریهای کلان که قالبا” به دست آقازاده ها انجام شده است ساکت ننشینند و دست به اعتراض زده و از مردم کرمانشاه درس گرفتند و به اعتراضات خود چهره جسورانه داده و به خیابان ها آمدند تا باری دیگر مردم کورد و کرمانشاه پرچم دار مبارزه در راه آزادی باشند، کما آنکه با فاصله اندکی پس از آنکه یکی از جناح های حکومتی در مشهد یکسری اعتراضات برنامه ریزی شده را طراحی نموده بود، درهمان ساعات اولیه کنترلش را از دست داد، واین مردم کرمانشاه بودند که روز بعدی در حمایت از شعارهای معترضان مشهدی به خیابانها آمدند تا زلزله ای بزرگتر از زلزله کرمانشاه را به جان حکومت جمهوری اسلامی بیندازد و قلب حاکمیت را نشانه بروند و باری دیگر نماد شجاعت و استقامت در برابر ظلم و ستم و نابرابری و بی عدالتی باشند.

 هادی فرضی

2018/1/2

Likes(3)Dislikes(0)