بنابر اخبار رسیده از یک منبع معتبر در ایران”یکی ازپیروان آیین یاری بنام “سید پیمان پدرود” ساکن کرج در دی ماه سال جاری توسط نیروی نامشخصی در کرج بازداشت و تا کنون هیچ تماس و دیداری با خانواده اش نداشته است و هیچ اطلاعی در خصوص محل بازداشت وی و اتهام و یا دستگاه یا سازمان بازداشت کننده وی در دست نیست. خانواده وی از طریق منابع غیررسمی در جریان بازداشت وی قرار گرفته و دو ماه است که خانواده اش نگران سرنوشت نامعلوم وی هستند.
قابل ذکر است که سید پیمان پدرود از فعالان یارسان است و در گذشته نیز دفعات متعددی بدلیل دفاع از حقوق مردم یارسان بازداشت و مورد بازجویی  قرار گرفته است.
Likes(2)Dislikes(0)