درخواست از آمریکا و متحدانش برای حملە نظامی و ایجاد منطقه‌ پرواز ممنوع بر فراز ایران

درخواست از آمریکا و متحدانش برای حملە نظامی و ایجاد منطقه‌ پرواز ممنوع بر فراز ایران
Likes(4)Dislikes(2)

4 Comments

 1. این همه رضالت باور نکردنیست

  Likes(0)Dislikes(0)
  Reply
 2. این همه رذالت باور نکردنیست !
  تبریک میگم ولی بابت تحلیل دقیقتون
  برای سوار اسب شدن حاضرید پا روی هر کس و هر چیز بذارید
  زمانی نیروهای کرد زبانزد و مترقی بودن حالا امثال شما به خودتون جرات با نهایت بی شرمی و با دانستن بازی منفعت طلبانه نیروهای ارتجاع با خوشحالی سهمی از کارتها رو بردارید.

  Likes(0)Dislikes(0)
  Reply
  • ما خواهان استقلال الاحواز، بلوچستان، کوردستان، آذربایجان و فارسستان هستیم ، باید یک حملە بە رژیم ایران کە نمایندگی فارسها را میکنە بشە تا ترور و تروریسم از صفحە جهان پاک بشە

   Likes(2)Dislikes(0)
   Reply
 3. اگر حملە بە رژیم فاسد ایران نشود و از سر راە برداشتە نشود آرامشی برای ملیتهای تحت ستم و خاور میانە بوجود نمیآید.
  ما کوردها و دیگر ملیتهای ایرانی دیگر نمیخواهیم با فارسها در یک جغرافیای مشترک زندگی کنیم چون آنها در امتهاناتی کە دادەاند نمرە صفر گرفتەاند

  Likes(1)Dislikes(0)
  Reply

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

یو تیوب یاری کو رد