خودسوزی دو برادر پیرو آیین یارسان در اعتراض به سیاستهای سرکوبگرانه رژیم

0
213
 دو برادر کرمانشاهی به نامهای مهدی و احسان فزونی روز ۲۴ فروردین‌ماه در اعتراض به سیاستهای سرکوبگرانه رژیم آخوندی علیه پیروان یارسان خود را به آتش کشیده و جان باختند. آنها از ساکنان بخش سر فیروزآباد بوده و پیش از این چندین بار از طرف اداره بدنام اطلاعات آخوندی در کرمانشاه احضار و مورد بازجویی و دو بار نیز تهدید به مرگ شده بودند.

به گفته منبع مطلع این دو برادر، در فعالیت‌های مدنی جامعه یارسان، در سالهای گذشته حضور چشمگیری داشته، و در سازماندهی تجمعات مردم کرد یارسان، در اعتراض به نقض حقوق انسانی‌ و شهروندی پیروان این آیین، در استان کرد نشین کرمانشاه ،نقش بسزایی داشته اند.

نزدیکان این خانواده میگویند: احسان فزونی، برادر بزرگتر، پیشتر گفته بود که از این همه فشار و اذیت و آزار رژیم اسلامی ایران به مردم یارسان،” جانشان به لبشان رسیده” و دیگر تحمل این همه تحقیر را ندارند و می‌‌خواهند صدای اعتراض خود را به گوش جهانیان برسانند.

در سال‌های گذشته نیز، نیک مرد طاهری، حسن رضوی، محمد قنبری، و حکمت صفری از شهروندان پیرو آیین یارسان، در اعتراض به رژیم جمهوری اسلامی ، دست به خود سوزی اعتراضی زده و جان باخته بودند.

قابل ذكر است: حدود ۲ تا ۳ میلیون نفر شهروند پیرو آیین یارسان در ایران زندگی می‌‌کنند، که بعد از شورش ۱۳۵۷ تا کنون به طور مستمر مورد اذیت و آزار و توهین و تحقیر رژیم جمهوری اسلامی قرار گرفته و فاقد هر گونه حقوق انسانی‌ و شهروندی هستند و بر اثر فشار‌های جمهوری اسلامی مجبورند از ترس و برای ادامه حیات خود را شیعه مسلمان معرفی‌ کنند.

منبع قاصدان آزادی

پاسخی بگذارید