حمایت کوردهای سوئیس از عفرین
امروز در تاریخ 22.1.2018 کوردهای مقیم سوئیس از هر چهارپارچه کوردستان در تجمعی، اعتراض خود را درخصوص حملات وحشیانه رژیم فاشیسم اردوغان و کشورهای همپیمانش، در مقابل سازمان ملل اعلام نمودند تا صدای عفرین باشند و خواستار حمایت همه جانبه ملل متحد از ملت کورد در عفرین و پایان دادن کشتار مردم عفرین توسط رژیم دیکتاتوری ترکیه شدند و اقدام  به حمله و کشتار کوردها را محکوم نمودند.
در این راه پیمایی کمیته مستقر سازمان یاریکورد با عده ای از دیگر هوادارن حضور داشتند و همراه با ملت کورد ساکن در دیگر کشورها در دفاع از مردم عفرین، حمله و کشتار مردم عفرین را توسط رژیم ترکیه، محکوم نموده و خواستار حمایت همگانی مردم و سازمان ملل و کشورهای متحد از ملت کورد روژآوا شدند.

سازمان یاری کورد(یارسان) کمیتەی سوئیس

٢٢.١.٢٠١٨

27043365_1267348413366897_306159695_n

 

Likes(1)Dislikes(0)