فرارسیدن سال نو میلادی سال 2018 بر تمامی مسیحیان و یکایک هم زبانان و هم کیشان وفعالان مدنی وسیاسی و تمامی انسانهای آزادی خواه و انسان دوست وملت کورد ویارسان، گرامی باد و آرزومندیم که سال جدید سالی باشد پر از دست آوردهای مثبت و اخبار خوشایند و همچنین سالی باشد به دور از جنگ و خونریزی و بدور از هرگونه نفاق در بین ملل و اقوام وهمچنین سالی باشد برای آشتی و زدودن اختلافات و دستیابی به فضای آزاد برای خلق های ستم دیده ایران که این روزها فقر وبیکاری و مشکلات فراوانی را متحمل هستند.
در حالی به استقبال سال نو میلادی میرویم که مردم در انبوه شهرهای ایران در خیابانها دست به تظاهرات مسالمت آمیز بر ضد ظلم و بی عدالتی و فساد گسترده و سیاست های داخلی و خارجی رژیم جمهوری اسلامی زده اند تا باری دیگر سرنوشتشان را رقم بزنند و توان خود را در مقابل نظام حاکم به معرض تماشا در بیاورند.
ما نیز بعنوان سازمان یاریکورد  آرزومندیم که تمامی خلق های ایران در این مبارزه حق علیه باطل فائق گشته و در سال جدید شرایط تازه ای و برگ جدیدی از تاریخ را ورق بزنند و امنیت و آرامش، صلح و ثبات و مهربانی و دوستی که دغدغه همه انسانهای آزدیخواه است را رقم بزنند.

سازمان یاریکورد (یارسان)

2018/12/31

 

Likes(4)Dislikes(0)