این متن درتقابل با گفتارسخنگوی نیروی انتظامی سعید منتظرالمهدی در خصوص کشته شدن کولبران بیگناه تهیه گشته است که با بیاناتشان فهم وشعور ملت را هدف قرار داده اند..

وقتی درباره بی‌شعوری حرف می‌زنیم باید برایش مصداق ارائه دهیم. یکی از بارزترین مصداق‌های رفتاری یک بی‌شعور، اظهار نظر درباره موضوعی است که چیزی درباره آن نمی‌داند. آدم بی‌شعور نمی‌داند که در 10 سال گذشته “حتی یک مورد” در بار کولبران، مواد انفجاری یا ممنوعه کشف نشده است. بی‌شعور نمی‌داند که خطرناکترین و غیرمجازترین بار یک کولبر سیگار است. بی‌شعور نمی‌داند که حتی مشروبات الکلی که توصیه شده آدم‌های بی‌شعور ننشوند تا ذات احمقشان آشکار نشود از سوی کولبران حمل و نقل نمی‌شود چون جریمه بسیار سنگین و زندان دارد.

بی‌شعور نمی‌داند که مسیر حرکت و جابجایی کولبران و نیروهای مسلح مخالف یکی نیست و هر کسی یک روز در مناطق مرزی بوده باشد این نکات بدیهی را می‌فهمد. بی‌شعور نمی‌فهمد که گروه‌های مخالف مسلح اسلحه به دست دارند نه بار به کول و راست راست راه نمی‌روند تا سرباز قهرمان  به آن‌ها شلیک کند. بی‌شعور نمی‌فهمد که در ده سال گذشته حتی یک نیروی مسلح مخالف در نتیجه این تیراندازی‌ها جراحت ندیده و نیروهای مرزی اینها را می‌داند و حتی برای توجیه کثافت‌کاری‌هایشان از این شکرها تناول نمی‌کنند.

بی‌شعور نمی‌فهمد که کولبران هیچگاه، مطلقا هیچ‌گاه، در طول شب و زمان تاریکی بار حمل نمی‌کنند تا آن‌ها را “شبح‌های سیاهی با بارهای بزرگ بر پشت‌شان” ببیند. بی‌شعور نمی‌فهمد که تشخیص و تمایز کولبران از نیروهای مسلح حتی از فاصله دور هم ممکن است چون پیشمرگ و گریلا با بارهای 100 کیلویی بر پشت مبارزه چریکی نمی‌کنند.. بی‌شعور نمی‌فهمد که از فاصله نزدیک به کولبران شلیک می‌شود. بی‌شعور نمی‌فهمد که کسی در یک جاده کوهستانی با بار 100 کیلویی در پاسخ به فرمان ایست نمی‌تواند فرار کند و سرباز برای متوقف کردن کسی که باری به این سنگینی حمل می‌کند لازم نیست به سر و سینه او شلیک کند.

بی‌شعور نمی‌فهمد که “امتیاز سربازی” در مناطق مرزی که کولبران در آن تردد می‌کنند خرید و فروش می‌شود چون سرباز پس از چند ماه “خدمت” در این مناطق با حساب بانکی پر و پیمان به خدمتش خاتمه می‌دهد. بی‌شعور نمی‌فهمد که نیروهای مرزی گاهی برای تنوع و گاهی برای نشان دادن اقتدار به کولبری که حق العبور را پرداخت نکرده است به آن‌ها شلیک می‌کنند.

بی‌شعور نمی‌فهمد که حتی مرزبانی و مقامات ایرانی، کولبران را به احتمال حمل مواد انفجاری و اسلحه متهم نکرده‌اند و جز سخنگوی پلیس سعید منتظر المهدی، هیچ مقام ایرانی علت شلیک به کولبران را اشتباه گرفتن آن‌ها با نیروهای مسلح مخالف خطاب نکرده است.

بی‌شعور اما یک چیز را خوب می‌فهمد، در برهوتی که بی‌شعور بودن امتیاز است او می‌تواند خوب بتازد و بیش از 400 بی‌شعور دیگر هم هستند که فضله پراکنی‌هایش را تائید نمایند.

 

 

Likes(5)Dislikes(0)