بیانیه ی سازمان یاری کورد به حمایت از نسیم علیمرادی یکی از پیروان یارسان و فعال سیاسی کورد

0
23
جهان امروز بيش از هر زمانی نيازمند سعه ی صدر و تساهل است . مدارا اصل جدايی ناپذير پايداری هر فکر، سيستم و نظام مديريتی در هر سطحی است و حمايت از زندگی و جان هر انسانی وظيفه تک تک افراد انسانی است
اداره مهاجرت نروژ نباید بی اطلاع باشد که عضویت افراد در سازمانهای اپوزیسیون ایرانی که غیر قانونی اعلام شده اند جرم سنگینی به حساب می آید و به طریق اولی عضویت در سازمانهای مخالف رژیم قانونا مجازات اعدام دارد. جمهوری اسلامی ایران در دوره دو، سه سال گذشته با همین پشتوانه قانونی تعداد زیادی از فعالین سیاسی و مدنی را با جرم ارتباط با احزاب اپوزیسیون خصوصا در کردستان به اعدام و یا مجازاتهای سنگین محکوم کرده است. این نکته در آخرین ارزیابی اعلام شده است که دستگاه اطلاعاتی رژیم حساسیت بسیار بیشتری برای تعقیب برخی از گروهای مختلف مخالف رژیم دارد ازجمله فعالین مخالف رژیم در کردستان ، کسانی که با احزاب اپوزیسیون ارتباط دارند و کسانی که در خارج کشور…علیه رژیم فعالیت می کنند. کاملا موجه است که این نکات وضعیت واقعی نسیم علیمرادی را شامل میشود که نامبردە از پیروان آیین یارسان است و با  حزب دموکرات کردستان ایران و جامع یارسان فعالیتی مستمر دارد .
. همه شواهد و تجربه چند ساله اخیر سرکوب رژیم اسلامی ایران بخوبی این را نشان می دهد که تصمیم اداره مهاجرت برای دیپورت  نسیم علیمرادی ناعادلانه و مغایر حقوق بشر است. این تصمیم اگر اجرا شود عواقب وحشتناکی را برای نسیم علیمرادی  می تواند داشته باشد. شکنجه های اطلاعات و اعترافگیری، به تسلیم کشیدن و مجازاتهای ضد انسانی در حق به مخالفین در جمهوری اسلامی روتین روزمره است.  باید از اجرای حکم دیپورت علیمرادی  و افتادن در چنگال دستگاه سرکوب و مجازات رژیم جمهوری اسلامی جلوگیری کرد. پروسه قانونی دیپورت علیمرادی  شروع شده است و اعتراضات به اشکال مختلف را با کمک همه مدافعین حقوق پناهندگی پیش خواهیم برد. از همه نهادها، جریانات و شخصیتها تقاضا می کنیم که برای نجات نسیم علیمرادی کوشش کنند و از حکم ناعادلانەی دولت نروژ جلوگیری کنند.بدينوسيله سازمان یاری کورد زير مخالفت خود را با دیپورت نسیم علیمرادی، اعلام ميدارد و از اداره مهاجرت خواهان تجديد نظر و لغو حکم دیپورت نامبرده ميباشد
سازمان یاری کورد ٥.١١٢٠١٦

nasim

 

 

پاسخی بگذارید