بیانیه یاری کورد در خصوص حمله وحشیانه رژیم فاشست ترکیه به مردم و مقاومت کوردستان

0
20

در شرایطی که خاورمیانه در آتش جهل ،حماقت و وحشی گری گروههای تند رو می سوزد . ملت کورد با فداکاری و جانفشانی با این پیام آوران پلیدی به نماینده گی از خود و دنیا به مبارزه برخاسته اند،
رژیم فاشیست و تمامیت خواه ترکیه که در مبارزه انتخاباتی خود شکست را تقبل کرده است، برای جبران مافات شکست های سیاسی که متحمل شده است از قرار داد پیمان صلحی که با ملت کورد داشته ،عدول نموده و به وحشی ترین شیوه برعلیه کوردها و مواضع پ ک ک در کوههای قتدیل دست به جنگ افروزی ،بمباران و قتل و کشتار زده است.
سازمان یاری کورد ضمن ابراز همدرد با ملت کورد و حزب پ ک ک و جانباختگان این راه، این جنایات غیر انسانی را محکوم می نمایند و از جامعه جهانی و نهادهای بین المللی مسئول تقاضا دارد در قبال این رفتارهای رژیم دیکتاتوری ترکیه سکوت نکرده و ظزفیتهای حقوقی و قانونی خود را در این راستا بکار گیرند.
در عین حال شایان ذکر هست آن دسته از احزاب کورد که جهت مطامع و سودهای کلان اقتصادی با رژیم آپارتاید و شونیسم ترکیه به هر نحوی از انحاء مراوده اقتصادی و سیاسی دارند و در این باب موضعی شایسته اتخاد ننموده اند بیان میدارد که این دست رفتارها خیانتی آشکار به آرمانهای ملت کورد می باشد.

سازمان یاری کورد
04.08.2015

پاسخی بگذارید