بیانه جمعی از فعالان یارسان جهت برگزاری تجمعات مصالمت آمیز در سراسر استان کرماشان

0
24

اول آخر یار

بیانه جمعی از فعالان یارسان جهت برگزاری تجمعات مصالمت آمیز در سراسر استان کرماشان

ملت عزیز کورد

یاران یارسانی

همانگونه که مطلع هستید در روز شنبه 8 اسفند ماه 1394 خورشیدی تعدادی عناصر ناشناخته با تجمع در مقابل جمع خانه شهرستان اسلام ئاباد از توابع استان کرماشان با نماد سازی سیبل های کاغذی و مصنوعی (که سیبل در آیین یارسان نمادی برای شناسایی مردان باورمند به این آیین می باشد) دست به تحقیر و توهین به باورمندان آیین کوهن یارسان زدند که نه تنها از طرف دستگاه های امنیتی و پلیس هیچ برخوردی با این افراد نشد بلکه به شیوه های مستقیم و غیر مستقیم این تحقیر و توهین را ساپورت نمودند.

همانگونه که شما ملت عزیز میدانید یارسان آیین کهن کوردی و نگهدارنده فرهنگ و تمدن ملت کورد بوده و هست و در مقاطع مختلف تاریخی باورمندان به این آیین کوردی تحت ستم و ظلم سیستم های حاکم قرار گرفته اند و در 38 سال حکومت اسلامی در ایران و با توجه به نادیده گرفتن قانون اساسی این کشور باورمندان این آیین از سوی افراد و دستگاهای مختلف نظام مورد تبعیض و توهین قرار گرفته اند .

حدود دو سال پیش سه شهید عزیز یارسانی برای رساندن صدای خود و ظلم های که به هم کیشانشان می شود خود را در آتش عشق به باور مقدس یاری سوزاندن ولی متاسفانه با شنیدن این صدای برحق از سوی مسئولان بالای نظام اسلامی ایران و شخص رئیس شورای اسلامی هیچ اقدام و دستور مثیتی برای احقاق خواستهای بر حق ملت کورد و باورمندان آیین یارسان داده نشد.

بنا به اتفاقات افتاده و تبعیضات اجتماعی و توهین های مکرر افراد و ارگانهای دولتی ما جوانان یارسانی از ملت کورد در استان کرماشان و به ویژه باورمندان به آیین یاری تقاضا مندیم که  در روز شنبه 15 اسفند ماه 1394 راس ساعت 10 صبح در مقابل فرمانداری شهرهای خود تجمعی مصالمت آمیز به عمل آورند و خواستار حقهای بر حق خود باشند تا شاید این بار و در سایه دمکراسی و برادری مسئولان نظام اسلامی ایران جوابی شایسته به ملت فهیم کورد و باورمندان آیین یارسان بدهند.

همچنین از سادات بزرگ و رهبران محترم آیین یارسان و فعالات و سازمانهای مدنی خواهشمندیم برای کسب اجازه قانونی و هماهنگی با فرمانداری شهرهای محل سکونت خود اقدام نمایند تا به مانند همیشه در چهارچوبی سالم و دوستانه بتوانیم صدای حق خود را به گوش مسئولین برسانیم.

دست بوس تمام ملت کورد و یاران عزیز هستیم

جمعی از جوانان و فعالان یارسان در کرماشان

ya

پاسخی بگذارید