انتشار اعلامیه توسط هواداران سازمان یاریکورد در روژهلات کوردستان

0
22

 

 با توجه به فرارسیدن ایام خاوندکار که یکی از مهم ترین ایام نزد یارسانیان میباشد، عده ای از یارسانیان هوادار سازمان یاریکورد،درخصوص دریافت مطالبات وحقوق ملت یارسانی و دفاع و به رسمیت شناختن آئین یاری از جانب حکومت ایران، در حرکتی جسورانه، اقدام به نشر و پخش شبنامه و اعلامیه در مناطق یارسانی نشین نمودند تا با همکاری سازمان یاریکورد و دیگر فعالین درعرصه دست یابی به حقوق از دست رفته یارسانیان اعتراض خود را به نمایش گذارده و نمادی باشند برای عامه جامع یارسان تا درمقابل ظلم و زور و پایمال شدن حق و حقوقشان سکوت ننمایند و به هر شیوه ممکن مطالبات و اعتراضات خود را مطرح نمایند.
ضمن تشکر و خسته نباشی به این عزیزان، برای یکایکشان آرزوی سلامتی و موفقیت داریم و به این طریق دست یکایک این عزیزان را که ما را یاری نمودند به گرمی میفشاریم.
لازم بە ذکر است کە ما فیلم و عکسهای دیگر از تبلیغات هواداران یاری کورد در داخل کشور دریافت کردەایم بعد از آمادە شدن, آنها را از طریق سایت یاری کورد پخش می کنیم   

  حق یارتان باشد، سازمان یاری کورد..

پاسخی بگذارید